Premier: onderschat waarde vrijheid niet

De waarde van de vrijheid wordt heden ten dage te weinig ingezien. Dit heeft premier Balkenende vanochtend verklaard bij een herdenkingsbijeenkomst in de Martinikerk te Groningen.

,,Wij zijn gewend aan onze vrijheid. Misschien daardoor voelen we de waarde ervan in ons eigen leven vaak niet meer zo sterk. We denken maar al te gemakkelijk dat `anderen' er wel voor zullen zorgen dat de vrijheid behouden blijft'', aldus de minister-president.

Balkenende sprak tijdens de aftrap van de nationale viering van Bevrijdingsdag 2004, die in de stad Groningen plaatshad. Het begin van de viering is elk jaar in een andere stad. Het landelijke thema van de Dag van de Vrijheid is `Vrijheid is kiezen én delen'.

Volgens Balkenende kunnen Nederlanders niet zonder hun vrijheid. ,,Maar we denken wel dat onze vrijheid wel zonder ons kan. Wij ervaren vrijheid als keuzemenu dat door anderen wordt bereid en geserveerd. Wij hoeven slechts aan te schuiven en naar onze smaak op te scheppen. Maar zo werkt het niet''.

De premier stelde in zijn toespraak dat vrijheid iets onbetaalbaars is. Hij refereerde aan de blijdschap die veel immigranten voelen als ze burger van de Verenigde Staten mogen worden. ,,Het doet ons denken aan de enorme blijdschap waarmee onze bevrijders in mei 1945 werden ingehaald in onze steden en dorpen.''

Premier Balkenende benadrukte het belang van het kiesrecht als meest in het oog springende uitingsvorm van de democratie. ,,Het is een vrijheid waarvoor ontelbare mensen intens hebben gestreden en nog strijden. Onverschilligheid en democratische vrijheid gaan dan ook niet samen. Wie onverschillig staat ten opzichte van de democratie baant een pad voor onvrijheid en onderdrukking''.