Nachtelijk geding in kwestie Plooy

In een vannacht gehouden besloten kort geding in het huis van de voorzieningenrechter Sj.A. Rullman is geprobeerd een verhaal in het weekblad Vrij Nederland van deze week tegen te houden. Het artikel is een reconstructie van de deal die justitie wilde sluiten met een kroongetuige die zei te weten wie er achter de bedreigingen aan het adres van de Amsterdamse officier van justitie Koos Plooy zat. De voorzieningenrechter besloot vannacht om half drie dat het verhaal vandaag mag verschijnen.

De eiser maakte zich niet bekend, maar liet zich vertegenwoordigen door een Amsterdamse advocaat die zei op te treden namens advocaat X en cliënt X. In het verhaal wordt de handel en wandel van de kroongetuige, Wout van K., beschreven. De advocaat stelde dat zijn cliënt door het verhaal in levensgevaar zou raken. De rechter oordeelde dat de informatie waarop het artikel is gebaseerd al rondzoemt in het criminele circuit waardoor het niet aannemelijk is dat het artikel extra risico's zal opleveren.

Officier van justitie Plooy wordt sinds augustus vorig jaar zwaar bewaakt nadat justitie informatie ontving dat zijn leven in gevaar was. Daarop diende een informant zich aan die zei te weten wie er achter de bedreigingen zaten. Officier van justitie Teeven wilde een deal sluiten met deze kroongetuige, maar werd tegengehouden door voorzitter J. de Wijkerslooth van het college van procureurs-generaal. Die zei ,,ernstige twijfels te hebben over het waarheidsgehalte van cruciale delen van de verklaringen van de getuige''. In Vrij Nederland wordt de kroongetuige Wout van K. beschreven als een oplichter die ten tijde van de IRT-affaire ook informant zou zijn geweest van de politie. Hij zou zich volgens het weekblad bij de politie als informant hebben aangemeld om zo aan zijn de slachtoffers van zijn oplichterij te ontkomen. Zo eiste hij bij justitie in ruil voor zijn verklaringen opname in een getuigebeschermingsprogramma en een nieuwe identiteit.