Directeur van Waddenvereniging stapt op

Henk Tameling stapt op als algemeen directeur van de Waddenvereniging. Hij heeft ,,in goed overleg met het bestuur'' besloten per 1 juni de Waddenvereniging te verlaten. Tameling trad in de zomer van 2001 aan om het bureau van de Waddenvereniging te professionaliseren en te saneren.

Volgens een persbericht van de Waddenvereniging bracht hij onder meer de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie op orde en voerde hij een reorganisatie door. ,,Hij heeft de klus prima geklaard en heeft aangegeven iets anders te willen, in dit geval buiten de Waddenvereniging'', zegt Leendert Bikker, voorzitter van het bestuur van de Waddenvereniging. Tameling zelf zegt dat hij het tijd vindt dat iemand anders de leiding neemt. ,,Ik heb een heftige operatie geleid. Ik heb vestigingen gesloten, de begroting op orde gebracht en de helft van het personeel naar huis gestuurd. Ik denk dat het verstandig is dat iemand die zo veel heeft gesloopt niet ook gaat opbouwen.''

Onlangs kwam Henk Tameling in het nieuws, toen hij in artikelen en interviews stelde dat indien er wetenschappelijke bewijzen zouden komen dat gaswinning in de Waddenzee geen schade aan het milieu zou toebrengen, de Waddenvereniging haar verzet tegen gaswinning zou staken. Tameling zei in deze krant: ,,Het is te eenvoudig om te zeggen: we zijn tien jaar tegen geweest, we blijven altijd tegen. Als natuurorganisatie moet je meeëvalueren, anders word je niet serieus genomen door de politiek, de wetenschap en niet door je leden.'' Dit standpunt wekte veel verbazing in de milieubeweging, omdat de Waddenvereniging zich altijd fel tegen de gaswinning heeft gekeerd.

Volgens Bikker staat het vertrek van Tameling hier ,,los van''. Bikker: ,,Zijn standpunt over gaswinning was een van de vele standpunten die binnen een brede vereniging als de onze leven.''

Kort na de uitlatingen van Tameling, bij de presentatie van het rapport van de commissie-Meijer die in opdracht van het kabinet adviseerde over de toekomst van de Waddenzee, stelde de Waddenvereniging zich samen met een groot aantal andere milieuorganisaties op tegen gaswinning in de Waddenzee. Tameling: ,,Ik heb over de gaswinning een genuanceerd standpunt ingenomen. Maar dat heeft niets te maken met mijn vertrek.''

Voorlopig worden de taken van Tameling overgenomen door de andere leden van het managementteam, aldus de Waddenvereniging, het bestuur beraadt zich over een definitieve invulling van de directiefunctie.