Derde locatie vertrekcentrum van de baan

Het asielzoekerscentrum Crailo tussen Hilversum en Laren wordt geen vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) staakte gisteren onderhandelingen hierover met de burgemeesters van beide gemeenten.

De eisen die Hilversum en Laren aan de beveiliging van het centrum stellen zijn volgens Verdonk te hoog. Vorige maand stemden de gemeenten Eindhoven en Dongeradeel tegen de komst van een terugkeercentrum binnen hun grenzen.

Verdonk wil de komende drie jaar 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar hun land van herkomst. Enkele bestaande asielzoekerscentra worden daarom omgebouwd tot vertrekcentra. Voor de zomer moet het eerste vertrekcentrum gereed zijn.

Volgens een woordvoerder van Justitie zijn de onderhandelingen met Hilversum en Laren pas de laatste weken moeizaam geworden. ,,Er werden aanvankelijk elf politieagenten gevraagd'', aldus de woordvoerder. ,,Later kwamen daar ineens twintig agenten plus huisvesting en ict-kosten bij.''

Burgemeester Ernst Bakker (D66) van Hilversum ontkent dat de eisen in de loop van de onderhandelingen zijn verhoogd. Samen met zijn Larense ambtgenoot Roest sprak hij de minister op 30 maart. ,,Ze vroeg toen of wij onze eisen in een brief wilden vastleggen. Ze had nogal haast.''

Op 7 april stuurde hij een brief waarin hij vroeg om twintig politieagenten in voltijd. Daarnaast vroeg hij ruimte voor `humanitaire maatregelen', om bijvoorbeeld `schrijnende gevallen' medisch te laten behandelen en schoolkinderen het schooljaar af te laten maken. Op 4 mei ontving hij een fax waarin de minister schreef bij gebrek aan praktische ervaring met vertrekcentra `de claim niet te kunnen beoordelen'. Verdonk concludeert in de brief dat er onvoldoende basis is de onderhandelingen tot een succesvolle afloop te brengen.

Bakker: ,,Dat was het. Ze trekt zelf de stekker eruit. Wij hebben naar onze opvatting van het begin tot het einde op een loyale en constructieve manier samengewerkt.''

Volgens Justitie vroeg de minister zich af of zoveel politie noodzakelijk is voor een vertrekcentrum met 350 mensen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers vond van niet. De woordvoerder van Justitie: ,,Verdonk zei: nu is het te veel. Nu is het genoeg.''

Burgemeester Bakker vindt twintig agenten een `heel redelijke eis'. ,,Wij hebben wel ervaring met een asielzoekerscentrum en we willen moeilijkheden voorkomen. We hechten eraan de minister in overweging te geven om een breder generaal pardon te overdenken.''

Hilversum en Laren zijn de derde en vierde gemeente die weigeren mee te werken aan de uitvoering van het terugkeerbeleid. Toch ziet minister Verdonk geen probleem. ,,Er is nog een aantal gemeenten waarmee we onderhandelen over een vertrekcentrum'', aldus haar woordvoerder. ,,De gemeenten moeten zich coöperatief opstellen. Het terugkeerbeleid is het sluitstuk van het vreemdelingenbeleid waarvoor parlementaire goedkeuring is gegeven.''

Burgemeester Bakker van Hilversum zegt het bericht van de gestaakte onderhandelingen uit de media te hebben vernomen. ,,Ik hoorde het om 16.00 uur op de radio, terwijl ik om 16.13 uur Verdonks fax ontving.''