De beste publiciteit is geen publiciteit

En? Bent u er al achter?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte vorige week bekend dat er nogal wat mankeerde aan een groot aantal Nederlandse beleggingsfondsen. Maar de hamvraag werd door AFM niet beantwoord. Welke fondsen zitten te sjoemelen?

AFM haalde voor deze lacune een inmiddels bekende verdediging uit de kast. De toezichthouder noemt geen namen wegens een geheimhoudingsplicht. Ondertussen zit de particulier met zijn handen in het haar, terwijl de AFM juist bescherming van de consument als een van haar doelstellingen predikt.

Publiciteit en de AFM, die combinatie is dynamiet. Het net verschenen jaarverslag van de AFM spreekt wat dat betreft klare taal. Hierin krijgen zes verschillende partijen, die regelmatig met de AFM te maken hebben, ieder één pagina om hun `visie' op deze toezichthouder uit de doeken te doen. En bij drie van hen, zo blijkt, ligt publiciteit als een steen op de maag.

Voorzitter Dick de Bruin van de Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners wil dat de AFM ,,zeer terughoudend'' met publiciteit moet omgaan. De woorden van De Bruin zijn goed te plaatsen sinds er aanwijzingen zijn dat tussenpersonen en verzekeraars innige banden met elkaar onderhouden.

De bankiers zitten ook in de rats. Dolf Collee, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken en bestuurslid van ABN Amro, is bezorgd over de hoeveelheid publiciteit waarmee de AFM soms tevoorschijn komt. Collee heeft daarbij wellicht de geldstraffen in gedachten die ABN Amro en Fortis kregen voor hun rol bij de beursgangen van World Online en Via Networks.

Ook de verenigde beursgenoteerde bedrijven vragen zich via voorzitter Harrie Pennings af of het verstandig is dat de AFM zich ,,zo openlijk profileert''.

Publiciteit is het machtigste wapen van de AFM, beter dan welke boete dan ook. Huub Willems, voorzitter van de Ondernemingskamer, heeft dat goed begrepen en grijpt zijn kans in het jaarverslag van de AFM. Willems betoogt dat hij als `lid van de samenleving' moeilijk een oordeel kan vellen als de AFM misstanden aan de kaak stelt zonder daarbij precieze informatie te geven. Hij is de enige die tegengas geeft aan de massieve anti-publiciteit lobby. En dat is geen wonder, want de consument die AFM hoog in het vaandel heeft, komt niet aan het woord.

Tip voor de volgende keer: laat de Consumentenbond of de Vereniging Eigen Huis aan het woord over beleggingsfondsen en hypotheken. Dan staat een `lid van de samenleving' niet meer alleen.

    • Mark Houben