`Bereid nog op te schuiven'

Volgens Jan Willem van den Braak is het nog niet te laat om met sociale partners en kabinet een akkoord te bereiken. ,,We gaan tijdens het Voorjaarsoverleg echt niet over koetjes en kalfjes praten.''

VNO-NCW deed gisteren een voorstel om de dialoog over het vervroegd pensioen weer vlot te trekken. De werkgeversorganisatie wil alsnog praten over een prepensioenleeftijd die dichter in de buurt ligt van de 62 jaar die de overige sociale partners voorstaan. Tot nu toe sloot de werkgeversorganisatie zich aan bij het compromisvoorstel dat het kabinet begin april deed, om de grens te leggen bij 63,5 jaar.

Minister De Geus van Sociale Zaken heeft gezegd dat hij tijdens het Voorjaarsoverleg, op 18 mei, niet wil praten over VUT en prepensioen. Waarom onderhandelt u dan door?

,,Die uitspraak van De Geus relativeer ik maar. Dat zegt hij om druk op de ketel te houden, zodat wij meer moeite doen om er voor 18 mei uit te komen. We gaan tijdens het Voorjaarsoverleg echt niet over koetjes en kalfjes praten. Als er één dossier is dat besproken moet worden, is het VUT en prepensioen. Al is het maar omdat anders de bonden weer looneisen gaan stellen. Dat is niet in het belang van de arbeidsverhoudingen, niet in het belang van de Nederlandse economie en ook niet in het belang van werknemers, want dat zou op termijn verlies van banen betekenen.''

De vakcentrales verwijten u dat u zich steeds achter het kabinet heeft verscholen. Kunt u dat ontkrachten?

,,Wij waren zelf de eersten die stelden dat de leeftijd waarop werknemers stoppen met werken, omhoog moet, nog vóór het kabinet daarover in het regeerakkoord een besluit nam. De arbeidsparticipatie in Nederland is, internationaal gezien, veel te laag. Maar wij zien ook wel in dat je het vervroegd pensioen niet ineens helemaal kunt afschaffen, de vakcentrales zouden daar nooit mee akkoord gaan. Wij hebben steeds zelfstandig naar een positie tussen die twee uitersten gezocht. Ik kan me voorstellen dat dat de andere partijen wel eens irriteert, dat wij steeds tussen hen in staan. In sommige opzichten sluiten we aan bij de kabinetsvoorstellen, bijvoorbeeld als het gaat om de spilleeftijd waarop werknemers met vervroegd pensioen kunnen. Maar in andere opzichten staan we op één lijn met de overige sociale partners. Wij zijn bijvoorbeeld net als zij geen groot voorstander van een opt-outregeling uit het collectieve prepensioen.''

De FNV zegt dat zij haar mandaat van haar achterban, om de spilleeftijd verder op te schuiven, opgebruikt heeft. Is er dan nog wel ruimte om te onderhandelen?

,,Wat de FNV zegt, zegt iedereen. Wij zijn zelf ook van ver gekomen, namelijk van een spilleeftijd van 65 jaar naar 63,5 jaar. En nu zijn we zelfs bereid verder op te schuiven.''

De vakcentrales verwijten u `vaagheid'. Waarom wilt u niet zeggen aan welke leeftijd u precies denkt?

,,Wij zijn de enige partij die niet vasthoudt aan een getal. FNV, CNV, MHP, MKB Nederland en LTO Nederland hebben zich vastgepind op 62 jaar, maar het kabinet wil niet verder gaan dan 63,5 jaar. Wij willen een compromis zoeken, in de beste traditie van het poldermodel. Overigens heeft onze voorzitter, Jacques Schraven, deze week het getal van 63 jaar genoemd, als startpunt van de discussie. Wij willen ons daar niet op fixeren.''

    • Claudia Kammer