AWACS-vliegtuig maakt te veel lawaai in Limburg

De AWACS-radarvliegtuigen maken in de buurt van Schinveld te veel lawaai. Uit recente geluidmetingen in opdracht van de provincie Limburg blijkt dat de toestellen, die vliegen vanaf de vlak over de Duitse grens gelegen NAVO-luchtbasis Geilenkirchen, een geluid produceren dat tussen de 80,1 en 104,4 decibel ligt. De maximale `saneringsnorm' voor verkeer en industrie bedraagt 55 decibel. De Limburgse gedeputeerde H. Evers is bezorgd over de geluidsoverlast. Hij heeft de resultaten van de metingen, die gedurende vier weken in maart en april zijn gedaan, op de agenda gezet van de Commissie AWACS die morgen bijeenkomt. In die commissie zitten de gemeenten Brunssum en Onderbanken, de ministeries van VROM en Defensie en de NAVO-luchtbasis. Ten aanzien van de basis in Geilenkirchen heeft de provincie Limburg geen eigen bevoegdheden. De provincie pleit al jaren voor stillere motoren aan de vliegtuigen, maar de NAVO vindt die te duur. Ook ruziën Limburg en de NAVO over de aanvliegroute. De NAVO eist dat enkele duizenden eiken en beuken in natuurgebied In 't Roet gekapt worden, omdat die het opstijgen en landen bemoeilijken.