Auto duurder door ingreep Zalm

Autobezitters dreigen meer te moeten gaan betalen voor hun kenteken. Ook het vragen om informatie bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer wordt mogelijk duurder. Volgens de ondernemingsraad van de RDW is dat het gevolg van het `afromen' van het vermogen van dit zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) door minister Zalm (Financiën).

Zalm vindt dat de vier grote ZBO's hun vermogen moeten beperken tot 5 procent van de opbrengst. Naast de RWD zijn de grote ZBO's het Kadaster, de Luchtverkeersleiding en het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek. Vooruitlopend op een maatregel waarin dit wordt vastgelegd, haalt Zalm dit jaar al 150 miljoen euro weg bij deze instituten, waaronder 32 miljoen bij de RWD.

De Luchtverkeersleiding moet 18 miljoen aan vermogen inleveren, het Ruimtelab 19 miljoen euro en het Kadaster 71 miljoen. Dit geld heeft Zalm nodig om het begrotingstekort in 2004 tot 2,9 procent te beperken en zo onder de EMU-norm (3 procent) te blijven.

De Voorjaarsnota, waarin Zalm het afromen aankondigt, voorziet in een pakket maatregelen ter grootte van 2,4 miljard euro. Daarbij rekent de minister onder meer op honderd miljoen euro aan boetes die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het kader van de bouwfraude zou moeten opleggen.

De balans van de ZBO's verslechtert door de ingreep niet, zo schrijft Zalm in de voorjaarsnota. Hij compenseert ze door ze een lening van gelijke omvang te verstrekken. Deze lening valt niet onder het EMU-uitgavenkader.

Volgens de ondernemingsraad van de RDW doet Zalm ,,een ongeoorloofde greep uit de kas van de RDW'' en brengt hij deze ,,in financiële problemen''. De raad vreest dat de solvabiliteit van de dienst door de rentelast dermate laag wordt dat de financiering van de gewone bedrijfsvoering ,,mogelijk niet meer met geld kan worden gedaan''.

De ondernemingsraad waarschuwt voor hogere kosten voor de afnemers van RDW-diensten: ,,De laatste tijd is eendrachtig gewerkt aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. De beoogde maatregel maakt een einde aan het enthousiasme binnen de dienst. Demotivatie is het gevolg.'' De ministeries van Financiën en van Verkeer en Waterstaat waren vanochtend niet voor commentaar bereikbaar.