Antisemitisme 1

In volslagen verbijstering heb ik 10 minuten zitten staren naar de tekening van Stephane Peray (NRC Handelsblad, 27 april). De karikaturale jood anno 1939; klein maar overheersend, getooid met neus en vioolkist. Dit in de anachronistische context van 2004; voorzien van mitrailleur, de jodenster dit keer op een Apache. Mijn oog werd slechts afgeleid door een zinsnede uit een ingezonden brief pal ernaast onder de kop `Koran en Bijbel'. Daar stond een bewering die ongeveer behelst dat joden in Nederland nog altijd beter af zijn dan homoseksuelen. Verbijsterend. Beklemmend. Het komt heel dichtbij: volgend jaar is het 1940.

    • J. Nihom