VS: zorgen over Pakistan

De commandant van de Amerikaanse troepen in Afghanistan, generaal Bavid Barno, heeft twijfels over de Pakistaanse inzet om strijders van de Talibaan en Al-Qaeda op te pakken in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. Volgens hem bevinden zich nog veel buitenlandse strijders in de zogeheten stammengebieden die ,,moeten worden gedood of gevangen genomen.'' Maar, zei de commandant gisteren, ,,we hebben wat zorgen'' over de aanpak van het Pakistaanse leger.