Schrijver Iran krijgt opnieuw doodstraf

Een Iraanse rechtbank heeft gisteren de hervormingsgezinde schrijver en historicus Hashem Aghajari opnieuw veroordeeld tot de doodstraf.

Een eerder doodvonnis tegen Aghajari, wegens belediging van de islam en het ter discussie stellen van de rol van de geestelijkheid in het landsbestuur, leidde in het najaar van 2002 tot breed protest en de grootste studentendemonstraties sinds 1999.

Behalve het hervormingsgezinde deel van Iran vonden zelfs sommige conservatieve krachten het vonnis te vergaand. Het parlement verwierp het vonnis als ,,afschuwelijk'' en president Mohammad Khatami verklaarde dat het nooit had mogen worden uitgesproken. Opperste leider ayatollah Khamenei, die de Iraanse conservatieven inspireert, riep de conservatieve rechterlijke macht uiteindelijk op om het vonnis opnieuw te overwegen, en wist daardoor de onrust de kop in te drukken. Het vonnis werd in februari 2003 door het Hooggerechtshof vernietigd, omdat de aanklachten onverenigbaar waren met de uitspraken van Aghajari.

De schrijver had tijdens een toespraak in 2002 gelovigen opgeroepen niet als ,,blinde apen'' de raadgevingen van hun geestelijken te volgen. Hij meende eveneens dat de islam door iedere nieuwe generatie zelf moet worden geïnterpreteerd, en niet door de religieuze hiërarchie.

Na de vernietiging van het vonnis bekeek een rechtbank in de provincie Hamedan, waar Aghajari zijn omstreden uitspraken deed, de zaak opnieuw. De rechtbank concludeerde gisteren dat ,,er niets nieuws was'' om tot een ander vonnis te beslissen. De rechtbank herbevestigde haar oorspronkelijke doodvonnis daarmee, en heeft de zaak teruggestuurd naar het Hooggerechtshof.

De andere straffen – 74 zweepslagen, een verbod op lesgeven en verbanning naar een afgelegen gebied in Iran – werden wel vernietigd. De schrijver zit momenteel een gevangenisstraf van vier jaar uit. Ook hiertegen is hij in hoger beroep gegaan.