Nieuw voorstel prepensioen

VNO-NCW wil werknemers toch de mogelijkheid geven om voor de leeftijd van 63,5 jaar met vervroegd pensioen te gaan. Daarmee hoopt de werkgeversorganisatie de dialoog tussen sociale partners en kabinet weer op gang te krijgen, zodat de afspraken over loonmatiging uit het Najaarsakkoord in stand blijven.

Minister De Geus (Sociale Zaken) stuurde gisteren, zoals premier Balkenende donderdag al had aangekondigd, een brief naar de Tweede Kamer over het afschaffen van de belastingvrije spaarregelingen voor VUT en prepensioen. Daarin staat dat de premies met ingang van 1 januari 2006 niet meer aftrekbaar zijn. Voor het 65ste levensjaar stoppen met werken blijft wel mogelijk, omdat er een levensloopregeling komt waarmee werknemers belastingvrij kunnen sparen voor 2,1 jaar verlof tegen 70 procent van hun laatstverdiende loon. Ook komt er een overgangsregeling voor werknemers die nu vlak voor hun pensioen zitten.

De Geus heeft de brief verstuurd omdat werknemersorganisaties en vakcentrales er niet in zijn geslaagd voor 1 mei gezamenlijk met een alternatief plan te komen. De minister schrijft: ,,Nu [...] sprake blijkt te zijn van blijvende onderlinge verdeeldheid van sociale partners, rest het kabinet geen andere mogelijkheid dan zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.''

Partijen die direct bij de onderhandelingen betrokken zijn, zeggen echter dat de minister de deur op een kier houdt voor nieuw overleg. De sociale partners zouden dan wel voor het Voorjaarsoverleg van 18 mei onderling overeenstemming moeten bereiken. Gisteren nog mislukte het opstellen van een gezamenlijke brief aan het kabinet waarin de verschillende standpunten werden toegelicht. Maar voor vanmiddag stond opnieuw een vergadering gepland in de Stichting van de Arbeid, het overlegplatform van de sociale partners.

De vakcentrales FNV, CNV en MHP en de werkgeversorganisaties MKB Nederland en LTO Nederland willen het belastingvrij sparen voor VUT en prepensioen behouden vanaf 62 jaar. Het kabinet deed in april een compromisvoorstel, waarin de `spilleeftijd' op 63,5 jaar lag. VNO-NCW sloot zich tot nu toe aan bij dat voorstel, maar is nu toch bereid te praten over een lagere prepensioenleeftijd. ,,Wij zeggen: ga daar tussenin zitten'', zegt directeur sociale zaken J. van den Braak. Hij wil geen getal noemen, ,,want er moet ruimte blijven om te onderhandelen''. Het kabinet heeft zijn voorstel nu overigens formeel van tafel gehaald. In de Tweede Kamer is teleurgesteld gereageerd op de brief van De Geus.