`Meer concurrentie bij incasso royalty's'

De Europese Commissie wil dat de organisaties die royalty's voor musici innen, waaronder het Nederlandse Buma, met elkaar gaan concurreren. Volgens de Europese Commissie kan het gebrek aan onderlinge concurrentie leiden tot ,,ongerechtvaardigde inefficiënties'', waardoor de verspreiding van muziek via internet kan worden geremd.

De Commissie stuurde gisteren de zestien royalty-organisaties in de Europese Unie en Zwitserland een `verklaring van bezwaar', waarop binnen tweeënhalve maand moet worden gereageerd.

De royalty-organisaties hebben nu met elkaar afgesproken dat een muziekverkoper royalty's moeten afdragen via de instelling van het land van vestiging. Doel van deze zogenoemde `Santiago-overeenkomst', die in 2001 in Brussel werd aangemeld, is dat muziekverkopers hun zaken via één loket kunnen afwikkelen. Volgens de Commissie is dit systeem van nationale monopolies moeilijk te rijmen met de grensoverschrijdende verkoop van muziek via internet. Volgens haar is concurrentie nodig. Dat zou ,,ten goede komen aan de ondernemingen die muziek aanbieden op internet en aan de consumenten die er naar luisteren'', aldus de Europese Commissie.

Het traditionele systeem van royalty-betalingen zou er volgens de Commissie toe leiden, dat een commerciële gebruiker die muziek aanbiedt van elke nationale royalty-organisatie een licentie moet hebben.

De royalty-organisties willen de `Santiago-overeenkomst' zodanig aanpassen aan de nieuwe eisen van de digitale muziekverkoop dat het principe van één loket blijft gehandhaafd. De Commissie juicht een systeem van één loket toe, maar zij wil dat gebruikers de vrije keuze krijgen met welke royalty-organisatie zij hun zaken willen regelen.