Marechausee op Antillen uitbreiden

Het aantal Nederlandse marechaussees op de Antillen moet voor een periode van vijf jaar fors worden uitgebreid. Ze moeten de politie ondersteunen bij de bestrijding van drugscriminaliteit en illegaal wapenbezit.

Dat schrijft de Antilliaanse informateur Pedro Atacho in het nog vertrouwelijke `Urgentieakkoord' dat als basis dient voor een nieuw te vormen kabinet op de Antillen.

Momenteel is een contingent van 36 marechaussees gestationeerd op de Nederlandse Antillen en Aruba. Atacho stuurt aan op een kabinet zonder de omstreden Freinte Obreira Liberashon (FOL) van Anthony Godett, zo heeft hij deze week gemeld aan gouverneur Goedgedrag. Bij de coalitiebesprekingen over het Urgentieakkoord zijn de PAR, PNP, PLKP, UBP, DP Statia en de WIPM betrokken.

Om de criminaliteit terug te dringen moeten verder zo snel mogelijk en op grote schaal illegalen het land uitgezet worden. Werkgevers die illegalen in dienst hebben, moeten worden beboet, zo blijkt verder uit de tekst van het urgentieakkoord.

Op Curaçao en Sint Maarten moeten voorts containerscans komen om drugssmokkel tegen te gaan. Om het cellentekort op te heffen moeten alternatieve vormen van detentie mogelijk worden, ondermeer door de bouw van speciale barakken. Volgens Atacho moet zo snel mogelijk de Wet op de Uitzonderingstoestand worden afgekondigd om de criminaliteit daadwerkelijk drastisch in te perken.

Een nieuw kabinet moet verder sociale dienstplicht invoeren voor alle werkloze jongeren tussen 16 en 24 jaar. De kosten daarvan worden geschat op 15 miljoen Antilliaanse guldens (circa 7 miljoen euro), te betalen door Nederland. Dat geldt ook voor het armoedebeleid, hoewel in het Urgentieakkoord ook wordt voorgesteld om daarvoor zelf geld te lenen bij de Bank Nederlandse Antillen en andere financiële instellingen.

Om het begrotingstekort en de staatsschuld terug te dringen wordt verder voorgesteld om omzetbelasting op casino's te heffen, die naar verwachting een jaarlijkse opbrengst van 10 miljoen Antilliaanse guldens opleveren. Kostenvermindering in de gezondheidszorg kan volgens Atacho jaarlijks NAF 25 miljoen opleveren.

In het Urgentieakkoord wordt uitvoerig aandacht besteed aan de integriteit van parlementariërs, bewindslieden en ambtenaren. Een nieuw kabinet zal binnen zes maanden een wet aannemen die Antilliaanse parlementariërs verplicht om af te treden na een veroordeling voor strafbare feiten. Er komen regels om het oneigenlijke gebruik van dienstreizen tegen te gaan en een verplichte registratielijst van geschenken die parlementariërs, bewindslieden en ambtenaren mogen ontvangen.

    • Jos Verlaan