Leerling de dupe

,,Iedere zichzelf respecterende schoolleider kiest voor bureaucratische wangedrochten'' schrijft drs. Anneke de Vries in haar opiniestuk `Leerling opnieuw de dupe' (29 april). Door de bevorderingsregels loont het financieel voor een leraar om actief mee te doen aan zinloze nieuwigheden en daarmee wordt de leraar die in de klas blijft om les te geven, een loser. De routine van het eigenlijke lesgeven is laaggekwalificeerd werk geworden en daarvan zijn leerlingen de dupe.

Maar leerlingen zijn ook de dupe van hun medeleerlingen. Er gaat steeds meer lestijd en daarmee geld verloren aan ordeproblemen op scholen. Op sommige vmbo-opleidingen wordt minder dan de helft van de lestijd lesgegeven. Ook tegen deze geldverspilling moet worden opgetreden. En omdat scholen leerinstituten zijn en ouders voor de opvoeding verantwoordelijk zijn, moeten ouders financieel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als hun kind door zijn gedrag afbreuk doet aan de efficiency van het lesgeven. Zoiets kan in een aanmeldingscontract worden vastgelegd. Wanneer ouders dat niet willen ondertekenen, zou hun kind geen recht moeten hebben op plaatsing in een klas zonder onverbeterlijke storende elementen. Het recht van fatsoenlijke leerwillige leerlingen op goed onderwijs moet zwaarder wegen dan de zorg voor probleemkinderen.

    • Ir. Seger Weehuizen