Kok en ING-verrijking

In het hoofdartikel van 20 april naar aanleiding van het besluit van de KLM-directie om af te zien van de haar in het vooruitzicht gestelde synergiebonussen, staat dat ook oud-premier Kok daarin de hand zou hebben gehad.

Naar mijn mening hebben de opstelling en aangekondigde campagnes van de vakbonden en OR de KLM-directie tot het inzicht gebracht dat de te verwachten synergie-effecten, zeker op korte termijn, nihil zo niet negatief zouden zijn. En daarmee hebben zij ervoor gezorgd dat de KLM-top eieren voor zijn geld koos en `vrijwillig' afstand heeft gedaan van deze extra beloningen.

Er zou daarom, veeleer dan te speculeren over de vermeende invloed van KLM-commissaris Kok op de afloop van deze zaak, reden zijn vragen te stellen over de rol van ING-commissaris Kok bij de recente ronde van de nog slechts enkele jaren geleden door hem zo verfoeide `exhibitionistische zelfverrijking' van de ING-top.

    • H.Th. Drenth