Inspectie checkt koelinstallaties

Bedrijven met koelinstallaties waarin ammoniak zit, kunnen de komende twee maanden bezoek verwachten van de Arbeidsinspectie. Het koelmiddel ammoniak is een giftige en brandbare stof. De inspectie wil bij ongeveer 50 van de naar schatting 800 bedrijven nagaan of de veiligheidseisen worden nageleefd, zo heeft het ministerie van Sociale Zaken vandaag gemeld. Het onderzoek richt zich op onder meer vleesverwerkende bedrijven, de voedingsmiddelenindustrie, ijsbanen en bierbrouwerijen.