Gemeente mag boetes opleggen

Gemeenten krijgen de wettelijke mogelijkheid om zelf boetes op te leggen voor het overtreden van gemeentelijke verboden.

Daarmee kunnen ze efficiënter optreden tegen overlast als graffiti, wildplassen, hondenpoep of het verkeerd parkeren van fietsen. De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) en Donner (Justitie, CDA) schrijven dit in het concept-wetsvoorstel bestuurlijke boetes dat voor advies is rondgestuurd aan onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de raad van hoofdcommissarissen- en korpsbeheerders en de Raad voor de rechtspraak.

Gemeenten hebben nu uitsluitend de bevoegdheid om te controleren, niet om na constatering ook boetes op te leggen. Na invoering van de wet hoeft daarvoor niet meer de hulp van het politiekorps te worden ingeroepen, maar kan de gemeente die boetes zelf opleggen.

Invoering van wetgeving voor het opleggen van bestuurlijke boets was al eerder aangekondigd in het landelijke Veiligheidsplan van de ministers Donner en Remkes.

De opbrengst van de boetes gaat naar de gemeenten zelf. Controleurs van de gemeente krijgen in de nieuwe wet ook de bevoegdheid om overtreders om hun identiteit te vragen. Hij krijgt daarvoor de status van buitengewoon opsporingsambtenaar.

Op termijn kunnen ook bestuurlijke boetes worden opgelegd voor foutparkeren van auto's. Daarvoor is aanpassing nodig van de Wegenverkeerswet. Gemeenten krijgen geen bevoegdheid om ernstige verkeersovertredingen bestuurlijk te beboeten. Dat blijft de competentie van de politie.