Catalogi veilingen overheid op internet

De overheid veilt sinds jaar en dag in beslag genomen en overtollige goederen via de Dienst Domeinen. Deze dienst verkoopt roerende (auto's, schepen, helikopters, computers, meubilair) en onroerende goederen (kazernes, kantoorgebouwen, scholen, vuurtorens, grond langs rijkswegen). De Dienst Domeinen is ook op het web te vinden. Geveild wordt er (nog) niet via internet. Wel zijn de catalogi van de veilingen te vinden op de site van het ministerie van Financiën waar de dienst onder valt.

Interessante veilingen, bijvoorbeeld 18 klassieke Mercedessen, een monumentale villa met een tuin van 17 hectare en een mijnenveger van de marine, worden op de openingspagina van de site aangekondigd. Wie op zoek is naar iets specifieks of wil kijken wat er zoal te koop is, kan de online catalogi raadplegen. Bij alle goederen staat een uitgebreide beschrijving en soms een foto. De catalogi, die ook op papier te krijgen zijn, zijn ingedeeld in categorieën als computers, kunst en antiek, vaartuigen, voertuigen. Zoeken op trefwoord is ook mogelijk. Op de site staat ook wanneer de kijkdagen zijn.

De spelregels worden ook uitgelegd op de site. De veilingen zijn voor iedereen toegankelijk. Zowel particulieren als handelaren en bedrijven mogen goederen kopen. Die worden verkocht aan de hoogste bieder. De biedingen vinden schriftelijk plaats, meestal per openbare inschrijving, soms per onderhandse inschrijving. Garantie op de verkochte goederen geeft de overheid niet. ,,Voor het volledig zijn van het gekochte, het doelmatig, deugdelijk, veilig of duurzaam functioneren of de bruikbaarheid van het gekochte wordt niet ingestaan'', aldus de algemene voorwaarden.

De Duitse belastingdienst houdt sinds kort wel online veilingen. De website Zoll-auktion.de vervangt de papieren catalogi die de overheid tot voor kort liet drukken. De goederen zijn wel van tevoren te bezichtigen.

Websites: www.domeinen.minfin.nl; www.zoll-auktion.de

    • Marie-José Klaver