400 bouwers melden zelf fraude aan

Bijna vierhonderd bouwbedrijven hebben de afgelopen dagen bekend jarenlang kartelafspraken te hebben gemaakt. Door schoon schip te maken voorkomen zij uitsluiting van overheidsopdrachten.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bood tot 1 mei bouwbedrijven de kans te melden dat zij verboden vooroverleg pleegden of prijsafspraken maakten. Zij worden daarvoor beboet. ,,Ik ontkom er niet aan'', zegt directeur-generaal P. Kalbfleisch van de NMa. Waardevolle informatie wordt overigens beloond met verlaging van de boete.

De NMa doet al sinds 2001 onderzoek naar marktverstorende afspraken in de bouw. Een parlementaire enquête wees in 2002 uit dat bouwbedrijven jarenlang ,,op systematische wijze en op grote schaal'' kartelafspraken maakten.

De NMa zal de schaduwboekhoudingen die zij heeft gekregen niet automatisch doorspelen aan justitie. Alleen als zij stuit op praktijken van omkoping of zware bedreiging wordt het openbaar ministerie ingeschakeld.

Vorig jaar december legde de NMa 22 bouwbedrijven al boetes op van in totaal 100,8 miljoen euro. Daarbij ging het vooral om grote beursgenoteerde bouwbedrijven, waaronder VolkerWessels, Heijmans en BAM. Ook het bouwbedrijf Koop, waarvan de schaduwboekhouding openbaar werd wat tot nader onderzoek leidde, kreeg miljoenenboetes.

Kalbfleisch wil nog niet ingaan op de aard van de informatie die de bouwers de afgelopen dagen hebben verstrekt. ,,We hebben nog geen tijd gehad het door onze vingers te laten gaan.'' Sommige bouwbedrijven stuurden informatie per post, andere kwamen met steekwagens bij de NMa aan.

Bedrijven uit de sectoren grond-, weg- en waterbouw, de burgerlijke en utiliteitsbouw (woningen en kantoren) en de installatiesector hebben betrokkenheid bij een kartel gemeld. De NMa denkt nu, door eerder onderzoek en deze meldingen, ,,een goed beeld'' te hebben van wat zich in de sector heeft afgespeeld.

De branche-organisatie AVBB zegt dat bouwbedrijven die samen 70 procent van de omzet van de Nederlandse bouw vertegenwoordigen informatie hebben aangeleverd. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid zijn er in Nederland ten minste 14.300 middelgrote en grotere bouwbedrijven. De sector bepleit al enige tijd een generaal pardon. Volgens Kalbfleisch ligt dit buiten de competentie van de NMa.

vraaggesprek pagina 13

www.nrc.nl dossier bouwfraude