VVD-bestuurder begint eigen Europese partij

Een prominente VVD'er komt met een eigen lijst bij de Europese verkiezingen. Sammy van Tuyll van Serooskerken geeft vandaag zijn functie als lid van het hoofdbestuur van de VVD op, om lijsttrekker te worden van `Democratisch Europa'.

Deze partij stelt zich ten doel ,,het onbehagen van de burger'' over Europa aan te spreken. Van Tuyll wil meer democratie in Europa, verwerping van de Europese grondwet in het komende Nederlandse referendum, en de organisatie van een referendum over een mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

Van Tuyll meent dat de bestaande partijen, waaronder zijn eigen VVD, te veel vasthouden aan de nationale invloed op Europa. De LPF verwijt hij zonder meer ,,tegen Europa'' te zijn. ,,Maar omdat Nederland sterk met Europa verbonden is, betekent een `weg met Europa' in feite een `weg met ons', aldus Van Tuyll. ,,Democratisch Europa'' bepleit Europese verkiezingen met nieuw te vormen Europese partijen. Het gaat de nieuwe partij met name om de `signaalfunctie', zegt de initiatiefnemer.

Van Tuyll, tot nu toe binnen het hoofdbestuur van de VVD verantwoordelijk voor de organisatie van partijdebatten, zou vandaag partijvoorzitter Van Zanen van zijn initiatief op de hoogte stellen. Hij zegt lid van de VVD te willen blijven, omdat hij zich zowel in de in gang gezette partijvernieuwing als in het nationaal programma van de partij goed kan vinden. Van Tuyll, werkzaam als ambtenaar in Den Haag, verwierf eerder bekendheid als initiatiefnemer van de `16 mei groep', die binnen de VVD na het electoraal debacle van 2002 soms zeer controversiële debatten organiseerde.

Het Europees programma van de VVD acht Van Tuyll ontoereikend, evenals dat van PvdA en CDA. ,,Het onbehagen over de afstandelijkheid en de bureaucratie is merkbaar als je met de mensen spreekt'', aldus Van Tuyll. ,,Dat gevoel zal alleen maar sterker worden wanneer het gevoel blijft bestaan dat de burger niets te vertellen heeft.''

Democratisch Europa wil, ,,als single issue partij'', aan de democratisering van Europa bijdragen. De 27 leden die straks namens de bestaande partijen naar het Europees parlement worden gezonden dreigen, door hun geringe aantal, ,,irrelevant te blijven'', meent Van Tuyll. Vandaar de gedachte van `Europese partijen', opdat de burger meer het gevoel zal hebben te weten, ,,bij wie hij in Europa moet zijn als er iets verkeerd gaat''.

De lijst van Democratisch Europa omvat acht namen – niet allen VVD'ers. Zo zijn de nummers 2 tot en met 4 op de lijst, Sonja Kleijne, fractievoorzitter van Gemeentebelangen in Vught, Egbert Veen van bureau Berenschot en Carla Sieburgh, hoogleraar burgerlijk recht in Nijmegen, geen lid van de VVD.

    • Raymond van den Boogaard