Vergoeding machinist na zelfmoorden

De Nederlandse Spoorwegen hebben een machinist een schadevergoeding betaald voor de psychische schade die hij gedurende zijn loopbaan van dertig jaar opliep nadat negen zelfmoordenaars zich voor zijn trein hadden geworpen.

Dit heeft NS vanochtend bevestigd. Het is voor het eerst dat een Nederlands bedrijf een vergoeding betaalt voor opgelopen psychisch trauma tijdens werktijd. De machinist, Harm de Jonge, is sinds juni 2001 arbeidsongeschikt omdat hij door psychisch leed als gevolg van de zelfmoorden niet meer kan werken. Volgens de machinist is NS daarvoor verantwoordelijk, omdat hij van zijn werkgever geen enkele psychische begeleiding heeft gekregen na de eerste acht zelfmoorden.

NS verweerde zich met het argument dat de zelfmoorden het bedrijf niet zijn aan te rekenen en dat het ook niet verantwoordelijk is voor psychische schade bij werknemers. Maar de kantonrechter bepaalde in een tussenvonnis in september 2002 dat de machinist inderdaad schade heeft opgelopen door de zelfmoorden. De vraag was toen nog in hoeverre NS daarvoor verantwoordelijk gesteld kon worden. Er werd een hoger beroep ingesteld. NS heeft de uitkomst van het hoger beroep niet afgewacht maar geschikt met De Jonge. Over de hoogte van de vergoeding doen beide partijen geen mededelingen.

Volgens Yme Drost, juridisch adviseur van de machinist, hebben zich al veertien NS'ers met vergelijkbare zaken bij hem gemeld om een procedure te beginnen. De zaken verschillen van ,,één tot achttien zelfmoorden'', aldus Drost. Van de veertien zijn er twee machinisten die door mishandeling psychische schade hebben opgelopen. Die zaken hebben volgens Drost dezelfde juridische grondslag. ,,Het is niet automatisch zo dat nu iedereen dezelfde schadevergoeding krijgt'', zegt Drost. ,,Maar er gaat natuurlijk wel een precedent van deze schikking uit.''

Niet iedereen die nu een claim wil indienen, komt in aanmerking voor een schadevergoeding, zegt Drost. ,,Ze moeten in elk geval bij de dokter langs zijn geweest na een traumatiserend incident.'' Volgens Drost raakt de schikking ook andere sectoren. Militairen die getraumatiseerd terugkeren uit oorlogsgebieden, bijvoorbeeld.

NS zegt in een reactie ,,tevreden te zijn achter deze langslepende zaak een punt te hebben kunnen zetten'', aldus een woordvoerder, maar deze wel als een ,,puur individuele zaak te beschouwen''. Zij kent geen nieuwe claims.

Zelfmoord op het spoor komt ongeveer 200 maal per jaar voor. Het treinpersoneel wordt in zo'n geval ter plekke opgevangen door de procesmanger van het rayon in kwestie, en opgepiepte collega's nemen de treindienst over. Toch wordt er soms druk uitgeoefend om de dienstregeling niet te verstoren en zelf verder te rijden, zeiden machinisten eerder in deze krant. De machinist beslist zelf of hij zich ziek meldt of niet, en wordt bezocht door een bedrijfsarts. Bij het personeelscollectief VangRail kunnen machinisten hun trauma bespreken.