Uitleg zoon lokt aangifte van CIDI uit

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft wegens antisemitisme bij het openbaar ministerie aangifte gedaan tegen mevrouw J. Mulder uit Groningen. Aanleiding zijn haar uitspraken in de documentaire Holland, vaarwel! van Willy Lindwer, waarvan de NCRV vanavond het eerste deel uitzendt. De omstreden passage is door de NCRV uit de film geknipt, maar ze werd op 22 april in het tv-programma Barend & Van Dorp vertoond. Uitspraken van de zoon van het echtpaar Mulder in deze krant van afgelopen zaterdag waren volgens CIDI-directeur R. Naftaniel ,,de druppel''.

De tweedelige documentaire Holland, vaarwel! gaat over de rol van de Nederlandse bevolking bij de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oud-politieman Jan Mulder werd voor de documentaire geïnterviewd over de rol van hoofdcommissaris Philip Blank bij de deportatie van 2.850 Groningse joden tijdens de Duitse bezetting. Mulder laat zich in positieve zin uit over de NSB'er Blank (,,een rechtschapen man''). Zijn echtgenote zegt: ,,Mijn moeder zei: als de oorlog om twaalf uur is afgelopen, dan heeft om vijf over twaalf een jood je alweer belazerd. Begrijpt u dat. (...) Nee, maar een jood is een heel kien iemand. En daar moet je voor oppassen.''

Onder druk van de familie Mulder knipte de NCRV de uitlatingen van de hoogbejaarde Mulder en zijn vrouw uit de documentaire. De argumenten van de familie zijn volgens een NCRV-woordvoerder ,,steekhoudend'', omdat de uitspraken ,,in een verkeerde context zijn geplaatst''. De Israëlische televisie vertoonde wel de complete film, en bij Barend & Van Dorp was de passage met de Mulders op 22 april te zien. Voor het CIDI was die vertoning nog geen reden om aangifte te doen. CIDI-directeur Naftaniel: ,,Toen dacht ik nog, die oude mensen weten niet beter. Maar het interview met hun zoon in NRC Handelsblad van 1 mei heeft de zaak veranderd. Daaruit blijkt dat het echtpaar volledig bij zinnen is, en er geen spoor is van berouw of excuses. Dat kan niet.''

In de krant verwijt Tieme Mulder de filmmaker onzorgvuldig handelen. Lindwer op zijn beurt noemt de kritiek van Tieme Mulder ,,slap en leugenachtig''. Lindwer erkent dat hij geen schriftelijke toestemming had voor uitzending van het interview. ,,Dat doe ik nooit, dat betekent toch niets in dit land. Zelfs met zo'n quit claim kunnen geïnterviewden hun medewerking opzeggen.'' De filmmaker verwijt de NCRV te zijn gezwicht voor de druk van de familie. ,,Ze vinden de bescherming van de privé-belangen van een antisemitische familie uit Groningen belangrijker dan het algemeen belang.''

Recensie pagina 19