`Toestroom WW en WAO bij einde vut'

Als het kabinet zijn plan doorzet om de belastingvrije spaarregelingen voor vut en prepensioen af te schaffen, zullen meer werknemers een beroep doen op de WAO en de WW. Dit heeft het economisch onderzoeksbureau ECORYS-NEI berekend.

Het kabinet kondigde donderdag aan dat het deze week een brief zal sturen naar de Tweede Kamer over het afschaffen van de fiscale vrijstellingen voor vut en prepensioen. Deze plannen uit het regeerakkoord waren aanvankelijk opgeschort, omdat werkgeversorganisaties en vakcentrales tot 1 mei de tijd hadden gekregen samen een nieuwe fiscale regeling te bedenken. Nu zij daar niet in zijn geslaagd, wil het kabinet zijn voornemens alsnog uitvoeren.

Volgens de ECORYS-NEI-onderzoekers J. Blank, B. van Hulst en A. van Selm, die zaterdag de uitkomsten publiceerden in het tijdschrift Economisch Statistische Berichten, zullen de kabinetsmaatregelen als ongewenst neveneffect hebben dat de instroom in sociale verzekeringen toeneemt. Invoering van een deeltijdpensioen zou een betere oplossing zijn, Het kabinet wil de fiscale regelingen afschaffen om ouderen langer te laten doorwerken. In 2030 zou 50 procent van de 55-plussers nog moeten deelnemen aan het arbeidsproces.

Volgens de onderzoekers zal die doelstelling ook zonder vergaande ingrepen worden bereikt, omdat er meer vrouwen werken. Het afschaffen van fiscale regelingen voor vut en prepensioen zou daarentegen tot gevolg hebben dat de kosten voor WAO en WW oplopen.

In de huidige situatie brengt een werkende van 55 jaar voor zijn 65ste jaar gemiddeld 0,5 jaar door in de WAO/WW. Bij afschaffing van vut en prepensioen zou dit oplopen tot 1,6 jaar. Invoering van een deeltijdpensioenregeling met maximaal twee pensioenjaren – uitgesmeerd over zeven jaar – leidt ook tot een groei van de arbeidsparticipatie, maar heeft volgens de onderzoekers niet dit neveneffect.

Minister De Geus (Sociale Zaken) liet zaterdag weten dat hij niet van plan is het voorjaarsoverleg op 18 mei te wijden aan de discussie over prepensioen en levensloop.