Rotterdam wil meer geld voor cultuur

De Rotterdamse Kunststichting kent in haar advies aan het Rotterdams college van B&W 1,6 miljoen euro meer toe aan Rotterdamse instellingen. Het totale budget komt daarbij op bijna 36 miljoen.

Van de 125 aanvragers waren 65 nieuwkomers. De RKS heeft 80 instellingen positief beoordeeld. Van die 80 instellingen is eenderde nieuw en dat onderstreept de dynamiek in de Rotterdamse culturele sector, aldus de RKS in het zaterdag verschenen advies. Daarbij heeft de stichting gekozen voor ,,de diversiteit en veelkleurigheid (in letterlijke en figuurlijke zin) die het Rotterdamse culturele leven kenmerkt''. Met als uitkomst dat ,,vrijwel geen enkele aanvraag volledig gehonoreerd wordt''.

Teleurgesteld is de stichting over een aantal boegbeelden die ,,tot minder aansprekende presentaties kwamen dan op grond van status en positie verwacht had mogen worden''. Het Scapino Ballet, het Ro theater, het Rotterdam Philharmonisch Orkest en de SKVR krijgen waarschuwingen en iets minder subsidie dan gevraagd.

Het Ro theater wordt streng toegesproken op de keuze voor Pieter Kramer als vervanger voor de vertrekkende artistiek leider Guy Cassiers. ,,De leemte die achterblijft wordt niet ingevuld door aansprekende opvolgers'', meent de RKS. De aanvraag van het Ro theater biedt dan ook ,,weinig inhoudelijk perspectief''. Het Ro theater krijgt 2,3 miljoen subsidie, twee ton minder dan nu, onder meer vanwege de ,,voorbeeldig'' uitgevoerde educatieve taak, onder de voorwaarde dat er dit jaar een verbeterde artistieke visie wordt geformuleerd.

Persoonlijk is ook de kritiek op het Scapino Ballet, waar de RKS zijn zorgen uitspreekt over ,,het gebrek aan ontwikkeling in het artistiek idioom'' van artistiek leider Ed Wubbe. Volgens de danscommissie raakt hij ,,steeds meer verstrikt in uiterlijkheden als dure decors en samenwerking met architecten''. Scapino moet minder, maar betere plannen ontwikkelen en krijgt een ton strafkorting. Ed Wubbe vindt deze ,,demonisering'' van zijn gezelschap onterecht: ,,Wij kunnen ons hiermee totaal niet identificeren. De beschuldigingen zijn volslagen uit de lucht gegrepen. Ik heb echter het vertrouwen dat de gemeente deze korting niet zal uitvoeren.''

Het Rotterdams Philharmonisch krijgt jaarlijks 5,5 miljoen euro subsidie en vraagt nu 6,8 miljoen van de gemeente, onder meer voor een structurele verhoging van het loon van de musici en een tweejaarlijkse eigen operaproductie. De RKS adviseert ,,ondanks de kwalitatief ondermaatse aanvraag'' continuering van de huidige subsidie. Voor de achterstand in arbeidsvoorwaarden krijgt het Philharmonisch 192 van de gevraagde 480 duizend euro.

Opvallend zijn de gevallen waarin de RKS afwijkt van de adviezen van de Raad voor Cultuur. Rogie & Company heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en neemt een bijzondere plek in het Rotterdams dansbestel in, vindt de RKS van de groep die door de Raad voor Cultuur werd afgewezen. Hetzelfde gaat op voor de Architectuur Biënnale die lokaal wel gewaardeerd wordt als een ,,prachtig project'', dat ,,de kans moet krijgen zich verder te ontwikkelen'', met 220.000 euro. De Raad voor Cultuur wees eerder een verzoek om 1,1 miljoen van de biënnale af. Veel geld, 9,5 miljoen euro, gaat er naar het centrum voor cultuureducatie SKVR, ondanks kritiek op het ,,gebrekkig financieel management'' en de organisatie.

De RKS schrijft erop te vertrouwen dat het college van B & W het advies zal overnemen en ,,niet achteraf alsnog gaat bezuinigingen op het cultuurbudget''.