PvdA vraagt om diepgaand Irak-onderzoek

De PvdA is tegen een langer verblijf van Nederlandse militairen in Irak en wil een diepgaand onderzoek naar de manier waarop de oorlog in dat land werd voorbereid. PvdA-leider Bos heeft dit het afgelopen weekeinde meegedeeld.

Bos zei gisteren in het televisieprogramma Netwerk dat de politieke en militaire voorbereiding op de oorlog ,,tot op de bodem moet worden uitgezocht'' en verwees naar lopende onderzoeken in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Vooral de rol van de inlichtingendiensten moet worden onderzocht, vindt Bos.

Eerder op de dag had premier Balkenende in het tv-programma Buitenhof al gezegd dat ,,een besluit om de Nederlandse militaire bijdrage aan de missie in Irak al of niet te verlengen niet zal afhangen van de steun van de PvdA als grootste oppositiepartij''.

De beslissing over de vraag of de Nederlandse militaire bijdrage aan de stabiliteit in Irak moet worden verlengd is binnenkort aan de orde. Het huidige mandaat loopt over twee maanden af.

Balkenende gaf aan de steun van de PvdA wel belangrijk te vinden. ,,We zullen altijd proberen een belangrijke partij als de PvdA te overtuigen en we zullen luisteren naar het parlement. Wanneer je praat over internationale betrokkenheid, is het van belang dat de PvdA mee zou doen. Wij hebben graag de steun. Tenzij de partij op voorhand zou zeggen: `het is genoeg geweest, voor ons is het nee'. Dan zullen we eigen verantwoordelijkheid nemen'', aldus Balkenende. Eerder heeft minister Kamp (Defensie), op bezoek in Irak, laten weten dat zo'n besluit ook kan zonder de steun van de PvdA. Het Kamerlid Koenders (PvdA) liet onlangs weten dat 1 juli een goede datum is om definitief te vertrekken uit Irak. GroenLinks en de SP zijn al langer tegen Nederlandse aanwezigheid in Irak. Tot nu toe was het gebruikelijk om dergelijke ingrijpende beslissingen te nemen met brede steun uit de Kamer.

PvdA-leider Bos dringt aan op een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête om de feiten te achterhalen over de oorlog tegen Irak. Voor de oppositieleider gaat het in de eerste plaats om de vraag of de regering bewust informatie heeft achtergehouden over de aanwezigheid van massavernietigingswapens. Dezelfde vraag staat centraal in hoorzittingen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Een eerder voorstel van de oppositie om een onafhankelijk onderzoek werd door een Kamer-meerderheid afgewezen.