Probleemgezinnen in container

Gezinnen die extreme overlast veroorzaken, zouden tijdelijk moeten worden ondergebracht in containerwoningen. Dat voorstel staat in een rapport van de stadsdeelraad Amsterdam-Noord. Volgens mede-initiatiefnemer en CDA-fractievoorzitter J. Geelof is op die manier overlast voor de omgeving tegen te gaan. ,,Het gaat om begeleid wonen, dat gezinnen moet helpen uiteindelijk weer terug te keren.'' Geelof kan niet zeggen om hoeveel gezinnen het gaat. Hij denkt aan vier of vijf containers om te beginnen.,,Het gaat om gezinnen die in toenemende mate problemen veroorzaken'', zegt Geelof. ,,Ze hebben al een traject van hulpverlening achter de rug en worden opgejaagd van het ene stadsdeel naar het andere. Er is nu een alternatief, namelijk begeleid wonen, waarbij politie, justitie, het stadsdeel, woningcorporaties en de sociale hulpverlening zijn betrokken. Als voorbeeld is een vijftal containerwoningen in Kampen genomen, die in de jaren negentig zijn opgezet en succesvol bleken.