Meer melkkoeien in periferie

In Groningen en Zeeland, twee provincies met veel akkerbouw, is het aantal melkkoeien de afgelopen tien jaar gegroeid. In alle andere provincies is dit gedaald. Vermoedelijk hangt dit samen met de goede afzetmogelijkheden voor boeren van mest. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. In Groningen en Zeeland is het aantal melkkoeien de laatste tien jaar met ruim 8 procent toegenomen tot 99.600. De landelijke melkveestapel is het laatste decennium met 15 procent gekrompen tot bijna 1,5 miljoen dieren.