Wiebelig portret van toneeltalent Bokma

Het eerste woord is aan de acteur en regisseur Peter Oosthoek. ,,Pierre is een geheim en heeft een geheim'', zegt hij. ,,En laten we dat geheim alsjeblieft het geheim laten, want anders is het mysterie er gauw af en dan wordt het triviaal.'' Het is een intrigerend begin voor een documentaire over Pierre Bokma, want wat zullen de makers doen: de afstand bewaren waartoe Oosthoek oproept, of de hoofdpersoon met al zijn hebben en houden etaleren?

Van alletwee een beetje, zo blijkt. Enerzijds brengen Jasmina Fekovic en Eddie van der Velden in Bokma speelt zonder veel zichtbare sturing een paar dagen uit het leven van de acteur in beeld, en anderzijds gaan ze met hem op bezoek langs locaties en mensen uit zijn verleden. Veel levert dat laatste trouwens niet op. We zien Bokma bij het weeshuis en het dichtgetimmerde huis van zijn pleeggezin, en we volgen hem als hij in Limburg het onttakelde nonnenklooster binnenkruipt, waar zijn kleuterschool was gevestigd. Maar erg openhartig maken die confrontaties met zijn jongensjaren hem niet. En of er enig verband bestaat tussen die roomse jeugd en zijn fenomenale toneelspelerstalent, worden we niet gewaar.

Met een overmaat aan verklarende ondertitels tracht het documentaristenduo dit gebrek aan biografische duidelijkheid op te vangen, maar er is een familielid voor nodig om daarin althans nog enige structuur aan te brengen. Zo bezien laat Bokma speelt dus heel wat geheimen intact. Zelfs over Bokma's dagelijkse doen, want ook zo'n gefilmd gesprekje met een administrateur van Toneelgroep Amsterdam verheldert niets. Evenmin als een handvol beelden van een bezoek aan het Lowlands-festival. Hoe hij aan zijn rollen werkt, is niet te zien. Ook de set-opnamen van de Cloaca-verfilming (zaterdagavond op Nederland 3) zijn te impressionistisch om enig houvast te bieden. Net als het nachtelijke dronkemansgedoe waarmee de documentaire wordt afgesloten.

De mooiste en misschien wel meest typerende scènes – want die zijn er ook – spelen zich af in de vriendenkring met de acteurs Gijs Scholten van Aschat, Peter Blok, Alfred van den Heuvel en regisseur Willem van de Sande Bakhuyzen. Als een fly on the wall bespiedt de camera hoe Bokma aan zijn vrienden een sterk verhaal vertelt en vooral hoe ze gezamenlijk in zeer welluidend gezang uitbarsten. Alleen al die samenzang maakt het toch de moeite waard naar deze aflevering van de AVRO-rubriek Close Up te kijken. Ondanks alles waarin het programma tekortschiet.

Close Up: Bokma speelt, AVRO, Ned.1, 18.23-19.23u.

    • Henk van Gelder