Wie houdt u voor de gek?

Voor mijn dochter (vijftig jaar) spaar ik al jaren het schenkingsbelastingvrije bedrag. Omdat ik van haar de rente als vruchtgebruik mag houden, zette ik het bedrag (25.000 euro) op de bank. Ik wil het haar nu doen toekomen, in zijn geheel. Kan dat? En zo ja, in welke vorm, om te voldoen aan de eventuele belastingtechnische voorwaarden. Het is wel zo dat wij geen schade willen lijden. Ik hield zelf het bedrag voor haar en mij bij in een schriftje. Misschien is het voldoende om de rekening over te schrijven op haar naam en aan de belastingdienst het overzicht van de per jaar belastingvrij gespaarde bedragen te overleggen.

(C. van B. - de T.)

Ik weet niet wie u voor de gek probeert te houden en of u dat bewust doet of in uw onschuld. Die 25.000 euro is fiscaal gezien van u, hoort in uw box 3 en valt daar onder de 1,2-procentsheffing. Geeft u het daar niet op, dan doet u al jaren een onjuiste aangifte. Maakt u dat bedrag nu over naar uw dochter, dan valt het onder de normale regels van het schenkingsrecht, dat uw dochter moet, en u desgewenst kan, betalen. U kunt niet de jaarlijkse vrijstellingen tussen ouders en kinderen met terugwerkende kracht opvoeren. Dat kan als regel alleen wanneer u daadwerkelijk schenkt in een jaar of het bedrag schuldig erkent, via een notariële akte.

    • Adriaan Hiele