Webcongres: in het Groene Hart mag gerust gebouwd worden

De 150 leden van het webcongres van NRC Handelsblad reageerden op de stelling: in het Groene Hart mag gerust gebouwd worden. Geen sprake van oordeelde ruim 60 procent van de deelnemers.

Oneens

Cecile Wagstaff-Schouten, Ee: ,,Met toenemende afschuw zie ik nu al op doorreis door Nederland hoe voorheen groene gebieden, bosschages en bos opgeofferd worden aan rondwegen, bedrijfsterreinen, stadsvilla's en aangeharkte plantsoentjes.''

Jasper Nijdam, Columbus, Ohio, VS:,,Het zou zonde zijn om dat minipostzegeltje groen dat we in Nederland hebben op te offeren aan mensen die niet een uurtje in de trein willen zitten. Het is jammer dat de nationale overheid verkapt de beslissing neemt om het Groene Hart vol te bouwen, maar de verantwoordelijkheid daarvoor afschuift naar de lokale overheden.''

Maarten van der Werf, Amsterdam: ,,Het grootste gevaar is dat iedere gemeente gedwongen wordt voor zijn eigen economische belang te kiezen. Prestige en concurrentie gaan daarbij hand in hand: de buren een bedrijventerreintje, dan wij er ook een. En zo gaat het met het zwembad, de golfbaan, het villapark tot het zoveelste nieuwbouwwijkje. Kortom: veel versnippering en vaak nutteloze vernietiging van het landschap.''

Valérie Verschuijl, Driebergen: ,,Zolang huizen op Vinex-locaties en in sommige buurten in de grote steden leegstaan, is bebouwing in het Groene Hart onbespreekbaar. Eerste prioriteit moet de verbetering van de leefbaarheid in de steden zijn, voordat het wegtrekken naar buiten wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.''

Ingrid Petiet, Zwolle: ,,Bebouwing moet passen in het gebied. Een bedrijf vestigen in een tot nu toe beschermd gebied is als vloeken in de kerk. De natuur kan zichzelf niet beschermen, wat geen legitimatie is tot vernietiging ervan.''

Hanneke den Boef, Zwolle: ,,We moeten zuinig omspringen met het kleine beetje natuur dat we nog hebben. Als je bovendien zulke grote bevoegdheden geeft aan lokale overheden, worden de Veluwe en andere resterende stukjes natuur binnen de kortste keren volgebouwd.''

Maurice Ackermans, 's-Hertogenbosch: ,,Als er nou één gebied is waarop met straffe hand centrale overheidsregie gevoerd moet worden, dan is het de inrichting van ons land. Er is al zoveel verrommeld en prijsgegeven, waardoor er nauwelijks nog van natuur en stilte gesproken kan worden. Gegarandeerd krijgt anders elke gemeente straks zijn eigen bedrijventerrein en staan de projectontwikkelaars al gnuivend klaar om toe te slaan.''

Piet Buwalda, Den Haag: ,,Dit mag zeker niet aan plaatselijke overheden worden overgelaten. Het risico is te groot dat zij dan zullen bezwijken voor de verlokkingen van het toestaan van veel inkomsten genererende villawijken of industrieterreinen in het nu nog groene land. Kijk maar naar de afschuwelijke stedelijke aanhangsels aan prachtige oude dorpskernen die ijverige lokale bestuurders toen hebben laten ontstaan. Verdere economische ontwikkeling is voor ons allen van levensbelang, maar als daarvoor offers moeten worden gebracht, kan en mag alleen centraal worden beslist hoeveel en waar groen aan mag worden opgeofferd.''

José Gelens, Blokker: ,,Uit deze manier van beleid voeren, namelijk het uit handen geven van verantwoordelijkheid waardoor niemand meer zicht heeft op wat waar dan ook gebeurt, blijkt het ontbreken van een visie. Dit is niet het land regeren, dit is het land verhakselen.''

Eens

Marco Aldendorff, Alkmaar: ,,De mensen wonen in overbevolkte steden waar het een en al ergernis en onverdraagzaamheid is – zodanig dat er zelfs mythen zijn ontstaan dat Nederland `vol' is. Er is behoefte aan woningen, dus bouwen. Het wordt tijd dat we anders gaan denken over ons land, en elkaar de ruimte geven. Het landbouwtijdperk is voorbij.''

Anne Graumans, Amsterdam: ,,Alleen al om het platteland leefbaar te houden, is het noodzakelijk dat er mag worden gebouwd. Begin met het afschaffen van onnodige regels en zorg dat er gebouwd kan worden binnen de bebouwde kom. Maar houd de ecologische hoofdstructuur en de natuurgebieden overeind.''

Folpmer Houwert, Amsterdam: ,,Een Groen Hart is natuurlijk prachtig en lucht en ruimte zijn noodzakelijk, maar zonder economie geen brood op de plank. Een volk dat recreëert en slechts lucht inademt, is op den duur ten dode opgeschreven.''

A. Blankert, Amsterdam: ,,Tot nu toe werd veel ruimte voor het gesubsidieerd milieuvervuilend boerenbedrijf gereserveerd, zodat mensen op het resterende beetje grond tegen zeer hoge grondprijzen in relatief kleine huisjes op grote afstand van hun werk moeten wonen. Een volgebouwd Groen Hart met ruime huizen en tuinen, veel gevarieerde parken en recreatieterreinen kan een meer interessante en gevarieerde natuur opleveren dan het kunstmatig opengehouden bioindustrie-landschap van nu.''

Michiel Bontenbal, Amsterdam: ,,We zullen moeten erkennen dat de meeste gedeelten vroeg of laat toch wel worden bebouwd, omdat er nu eenmaal een enorme vraag is naar grond voor huizen en bedrijven. Het is dus ondoenlijk om het hele Groene Hart open te houden. Bouwen, maar sommige gedeeltes als park `op slot'.''

Mieke de Vreeze-Oostvogel, Aerdenhout: ,,De verstilde rust van het Groene Hart is een eenzijdig beeld. Het hart ligt ingeklemd tussen stad, tuinbouw en industrie en is de oase van groen in de Randstad. Intussen kunnen we er niet omheen dat 60 procent van het bruto nationaal inkomen dáár verdiend wordt. Ik zou niet weten hoe je onder deze omstandigheden het Groene Hart buiten de bebouwing kunt houden.''