Vragen over sloop monumentale panden

De gemeente Amsterdam moet maatregelen nemen om te voorkomen dat monumentale panden in de binnenstad worden gesloopt. Dat schrijft de fractie van D66 in Amsterdam Centrum aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

In het stadsdeel Amsterdam Centrum zijn veel panden die in aanmerking komen om op de monumentenlijst geplaatst te worden. Zolang dit nog niet gebeurd is het echter vaak mogelijk het pand nog te verbouwen of zelfs te slopen. Hierdoor gaan volgens D66 veel monumentale panden voor de binnenstad verloren. D66, dat er voor gezorgd heeft dat het beschermd stadsgezicht er is gekomen, pleit al jaren voor het behoud van dit soort gebouwen.

De partij noemt in schriftelijke vragen met name het pand Brouwersgracht 180, waar een sloopvergunning voor zou zijn afgegeven, terwijl het gebouw op de nominatie stond voor de monumentenlijst.