Verantwoord ondernemen is helemaal niet fout

Economisch filosoof Johan Norberg kreeg in het E-katern van 27 april volop de ruimte om te betogen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een vergissing zou zijn. Bedrijven zouden vooral winstmachines moeten zijn ten gunste van hun aandeelhouders.

Het bedrijfsleven doet er verstandig aan de adviezen van hem niet uit te voeren, want uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord ondernemen soms keihard worden afgestraft. Bijvoorbeeld doordat personeel er niet meer wil werken of omdat consumenten producten minder gaan kopen.

67 procent van de Nederlanders zegt het afgelopen jaar maatschappelijk verantwoord ondernemende bedrijven diverse malen of af en toe te hebben gesteund, terwijl 35 procent zegt bedrijven die zich niet verantwoord hebben opgesteld te hebben afgestraft door hun koopgedrag.

Uit ander onderzoek blijkt dat ook aandeelhouders steeds meer letten op bedrijfsfatsoen en dat verantwoorde ondernemingen of groene beursfondsen vaak winstgevender zijn.

Ook in historisch en economisch-theoretisch opzicht zou het een fout zijn weer terug te keren naar pure winstmaximalisatie. In de westerse landen trekt de overheid zich terug en zullen non-gouvernementele organisaties en het bedrijsfleven dus vaker tot afspraken moeten komen. Bovendien bloeit een economie pas optimaal als externe effecten (zoals milieuvervuiling) in de prijzen van producten worden opgenomen en maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt daar nu juist aan bij.

    • J. Duwers