Terreur 1

`Terreur kostte 7.085 levens', kopt de voorpagina van uw krant van 17 april. Direct blijkt dat het gaat om selectieve aandacht voor moslimterrorisme. Dit past geheel bij de denkwijze van de westerse leiders onder aanvoering van Bush en Blair, in navolging van hun Israëlische bondgenoot Sharon.

Naast genoemde kop staat een verwijzing naar het opinieartikel van Ramsey Nasr in dezelfde krant. Eindelijk geen betoog over de Palestijnen, maar door een Palestijn. Hij fileert de meningen over de terreur van `de' Palestijnen in columns in Nederlandse dag- en weekbladen en laat zien hoe die bol staan van westerse arrogantie in het door Bush versimpelde conflict van `good guys' en `bad guys'. Vanuit de westerse zienswijze is elke aanslag van moslimterroristen onvergelijkbaar met een aanslag van het westerse staatsterrorisme.

Echter, hoe moet je het vanuit een helikopter doden van sjeik Yassin met raketten anders beschouwen? Geen proces, geen gevangenschap, maar het met een overdosis geweld doden van een weerloze invalide man met wiens ideeën je het niet eens bent. Ik kan het niet anders zien dan als terrorisme met de modernste middelen. Is dat de democratische werkwijze die ook Bush in het Midden-Oosten wil introduceren?

In het Israëlisch-Palestijns conflict zijn er voor elke Israëlische dode circa tien keer zoveel Palestijnse doden te betreuren. In het Amerikaans-Iraakse conflict vallen aan Iraakse zijde ook circa tien keer zoveel doden aan Iraakse kant als aan Amerikaanse kant, bijvoorbeeld in de aanval op Falluja. Het wordt oorlog genoemd, maar het is een vorm van agressie zonder de steun van de VN, die wordt verkocht op basis van onwaarheden. De 7.085 doden door moslimterrorisme houden in dat er waarschijnlijk zo'n 70.000 doden zijn gevallen door het westerse terrorisme. Wordt dat opgenomen in de serie artikelen over terrorisme die de komende weken in de krant staat? De 77.000 doden slaan diepe wonden en met elke nieuwe aanslag van moslims of het Westen wordt de wereldvrede verder bedreigd.

    • Prof. Dr. M. Dicke