Serendipiteit

Het komt me voor dat u in W&O van 24 april overdreven veel aandacht schenkt aan het verschijnen van een boek van de sociologen Merton en Barber over serendipiteit. Naar het boek keek ik lang uit: het werd aangekondigd in voetnoot 4a op blz. 104 van Mertons `Social Theory and Social Structure' uit 1967. De verwachting het te lezen, gaf ik echter langgeleden op en als uw bespreking recht doet aan het boek van Merton & Barber staat er niets in dat substantieel nieuw is in vergelijking met Mertons uitlatingen in `Social Theory'.

Dat boek moest ik lezen voor het literatuurtentamen van mijn doctoraal sociologie bij prof.dr. J.P. Kruijt in 1968 te Utrecht. Kruijt dacht me te kunnen pakken op het moeilijke woord `serendipity'. Dat was ik echter in 1964, voordat ik aan mijn studie sociologie begon, tegengekomen op een langspeelplaat. Deze plaat bezit ik nog en is van de Serendipity Singers, een folk-pop band die in het voorjaar van 1964 de toptien van de Amerikaanse hitlijsten haalde met `Don't let the rain come down (Crooked little man)'. De voorkant van de hoes van de plaat bevat in grote letters de uitleg bij het trefwoord `serendipity' uit een woordenboek. Natuurlijk wist mijn hoogleraar sociologie niet van zulke zaken.

    • Prof.Dr. W.C. Ultee
    • Katholieke Universiteit Nijmegen