Selectieve verontwaardiging

Mijn schoonzus verkocht in november 2002 haar huis en kocht in januari 2003 een ander huis. Omdat er op 31 december 2002 veel geld op haar rekening stond, en ook nog in januari 2004, was haar vermogen over 2002 en 2003 erg hoog. Daardoor betaalde zij meer belasting. Volgens mij 2.400 euro extra voor twee jaar. Volgens de Belastingtelefoon is er geen regeling voor dergelijke gevallen. Maar wij vinden het onredelijk. Is er iets aan te doen?

(K. van H.)

Dit is niet onredelijk. Dit is een bekend geval van selectieve, fiscale verontwaardiging. Uw schoonzuster trekt immers rente van haar geld in box 3. Die rente blijft onbelast en moet u vergelijken met de te betalen boxheffing. Dan valt het vast mee. Ze kan er wel iets aan doen: haar geld opmaken of investeren in haar hoofdwoning in box 1.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele