Rotterdamse wijken

Rotterdam zal zo snel mogelijk een woonvergunningenstelsel invoeren.

(Gemeente Rotterdam nadat het kabinet het mogelijk had gemaakt een inkomenseis te stellen aan nieuwe bewoners van achterstandswijken, 28 april)

In het regeerakkoord stond al: geef, grote steden, aan wat uw problemen zijn. Dat heeft Rotterdam als eerste gedaan. En die handschoen heeft het kabinet opgepakt. Aan de slag, Rotterdam!

(Thom de Graaf, minister van Binnenlandse Zaken, in het Rotterdamse stadhuis, 28 april)

Let's go for it, Rotterdam!

(Rita Verdonk, minister voor Vreemdelingenzaken, in het Rotterdamse stadhuis, 28 april)

Als u wist hoe vaak ik de afgelopen maanden ben aangesproken in de stad: Ivo, hoe gaat het met die Rotterdam-wet van jou? Het verschil tussen u, bewindslieden, en ons is: ú zegt: we gaan aan de slag, maar ík zeg: wíj zíjn al aan de slag. U springt op een rijdende trein en wij koersen keihard door.

(Ivo Opstelten, burgemeester van Rotterdam, in het Rotterdamse stadhuis, 28 april)

Dit is een triomf van Pim Fortuyn. Een triomf voor de lokale politiek.

(Ronald Sørensen, fractieleider Leefbaar Rotterdam, in het Rotterdamse stadhuis, 28 april)

Het is een triomf van de samenwerking.

(Thom de Graaf in het Rotterdamse stadhuis, 28 april)

Rotterdam mag nooit de stad op slot doen voor kansarmen. Bovendien moet het huisvestingsbeleid er wel op gericht blijven kansarme mensen aan een huis te helpen en niet om te voorkómen dat ze er een krijgen, zoals Rotterdam eigenlijk wilde.

(Minister Sybille Dekker van VROM, Algemeen Dagblad, 29 april)