Radiostilte rond de ijstijd

De Nasa in het nauw? Daar leek het even op. Op 25 april kwam de New York Times met het bericht dat de Nasa haar duizenden personeelsleden had verboden commentaar te geven op de rampenfilm `The day after tomorrow' die eind mei in première gaat. De film beschrijft hoe als gevolg van het broeikaseffect uiteindelijk de warme Golfstroom gaat haperen en pardoes een nieuwe ijstijd ontstaat. New York raakt bedolven onder het landijs en de Amerikaanse regering moet Mexico smeken miljoenen vluchtelingen op te nemen.

Het hoofd PR van Nasa's Goddard Space Flight Center blijkt de Nasa-personeelsleden op 1 april per e-mail te hebben laten weten dat zij niet mochten meewerken aan interviews. De Nasa wil geen gedonder hebben met de regering Bush, suggereert de Times, Bush neemt het broeikaseffect immers niet serieus. De film toont een Dick Cheney-achtige vice-president die wetenschappers weghoont en laat zien hoe de president later bevriest in zijn auto. Dat was de Nasa te gortig, begreep de krant.

De werkelijkheid is banaler. Het Nasa-hoofdkwartier had zijn personeel op 3 februari ook al per e-mail gewaarschuwd. Toen mèt verklaring: filmmaatschappij 20th Century Fox had wel Nasa-deskundigen geraadpleegd maar afgezien van het tekenen van een `Space Act Agreement'. Die overeenkomst zet ad hoc samenwerking om in een participatie waarbij de Nasa een zekere verantwoordelijkheid op zich neemt. En voor haar diensten betaald wordt. Externe wetenschappers die de diensten van de Nasa gebruiken sluiten ook zo'n overeenkomst. Inmiddels heeft de Nasa het verbod op commentaar opgeheven.

    • Karel Knip