Personalia; A. Hammerstein

A. Hammerstein wordt president van het gerechtshof in Arnhem. Het kabinet heeft deze week ingestemd met zijn voordracht. Hij volgt in Arnhem L. van der Weij op, die onlangs met pensioen ging. Hammerstein (57) begon in 1979 zijn loopbaan als rechter in Arnhem. De laatste zes jaar was hij raadsheer in de Hoge Raad.