Overzicht van een kolossaal netwerk

De Europese Unie wordt vandaag een miljoen vierkante kilometer groter, wanneer tien nieuwe lidstaten toetreden. Uiteraard wordt dat gevierd. Vrijdagavond waren er galaconcerten in diverse steden, afgerond met Maltees vuurwerk, zaterdag is de officiële ceremonie in Dublin. En er komen nog veel meer festiviteiten op verschillende plaatsen in de nu 25 landen omvattende EU.

Een overzicht van de feestelijkheden is uiteraard te vinden op de website van de Unie, www.europa.eu.int. Deze portaalsite is een tamelijk overzichtelijke entree tot het kolossale netwerk dat de EU is. Op de eerste pagina wordt meteen een splitsing gemaakt in de vier belangrijkste functies van de Unie: activiteiten (met name beleidsterreinen), instellingen (zoals het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie), documenten en diensten. Dan wordt het een kwestie van gericht doorklikken of de zoekknop gebruiken, want de argeloze bezoeker raakt licht het spoor bijster in de warwinkel van documenten, rapporten en verslagen. Veel informatie is op verschillende manieren te vinden. Rapporten van de Europese Commissie zijn zowel te achterhalen via de ingang `documenten' als via `instellingen'. Met enkele klikken vanaf `instellingen' zijn ook de persoonlijke websites van europarlementariërs en -commissarissen te vinden.

Een tweede serie doorklikmogelijkheden vanaf de eerste pagina biedt een soortgelijke route naar algemenere onderwerpen, waarvan de eerste, `De EU in het kort', een handzame samenvatting blijkt. Ook zijn op deze wijze de belangrijkste overheidssites van de verschillende landen eenvoudig benaderbaar. Het kost bijvoorbeeld vijf klikken om op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Letland te komen. Of zes, wie informatie in het Engels prefereert boven het Lets. De EU-site maakt in het entree-gedeelte gebruik van alle talen van de lidstaten, maar veel van de onderliggende informatie is er enkel in Engels, Duits en/of Frans.

Wie in vier muisklikken terechtkomt op de Nederlandse overzichtspagina van `Regeringen online', vindt eerst de site van het koninklijk huis, daarna Postbus 51 en daarna pas www.overheid.nl, www.regering.nl en de sites van de minister-president en Buitenlandse Zaken.

Over de komende Europese verkiezingen op 10 juni is op de EU-site niets te vinden, op de officiële reglementen na. Informatie over de verkiezingen staat vooral op websites waarmee de Nederlandse overheid campagnes ondersteunt om de betrokkenheid met Europa te vergroten. De sites luisteren naar weinig urgent klinkende namen als www.bestbelangrijk.nl en www.ukomttochook.nl. Op deze laatste site staat ook de van vorige verkiezingen bekende Stemwijzer.

www.europa.eu.int

    • Hans van Laarhoven