Overheid moet in het Nederlands schrijven

In deze krant van 20 april stond de kop `Donner wil bemiddeling stimuleren'. Mooi, dacht ik. Maar in het artikel eronder was voortdurend sprake van `mediation' en `mediator'. Nu vreet het Amerikaans steeds maar door, maar zou het niet zinnig zijn dat althans de overheid daar niet aan meedoet en Nederlands blijft schrijven?

    • Drs. Geke Linker