Ook deze krant houdt de grondrechten niet in ere

`Fraai zijn deze maatregelen niet', zo kwalificeert het hoofdartikel onder de kop `Integratie achteraf' het verhogen van de huwelijksleeftijd voor immigranten en het stellen van inkomenseisen aan de Nederlandse partner (NRC Handelsblad, 26 april). Deze `eenvoudigste maatregelen' moeten maar gelden voor alle immigranten wegens de `rechtsgelijkheid', terwijl alleen de groep van de Turkse en Marokkaanse importbruiden het probleem vormt.

Wat is dit voor rechtsbesef? Sinds wanneer moeten de goeden maar onder de kwaden lijden? Omdat wij niet willen discrimineren, discrimineren wij maar een grote groep, te weten de overgrote meerderheid van de binationale huwelijken. Gelijkheid volgens artikel 1 van de Grondwet zou echter moeten betekenen dat alle Nederlandse burgers die niet 120 procent van het minimumloon in vaste dienst binnenbrengen, een huwelijksverbod krijgen opgelegd en dat de huwelijksleeftijd voor alle Nederlanders wordt verhoogd. Ook NRC Handelsblad gaat mee met het sjoemelen met grondrechten. Dat is niet fraai voor een krant die zich bekent tot de idealen van de Verlichting.

    • Anton van Hooff