Naschrift Icke

Kleine kleuters als Electrologica, impliceert J. Marrevee (W&O 17 april) kunnen niet innoveren; dat is voorbehouden aan reuzen als Philips. De geschiedenis leert anders: zoals het kind Arthur moeiteloos een zwaard uit een stuk graniet trok, waar nobele ridders faalden, zo ook komen wereldschokkende vernieuwingen dikwijls van piepkleine bedrijfjes of, ten kleinste, van een enkel mens. De uitvinding van het World Wide Web door Tim Berners-Lee, nog onlangs geëerd met een ridderslag in Engeland en een forse prijs in Finland, is daarvan een voorbeeld. Indirect geeft Marrevee toe dat Philips de computerboot volledig heeft gemist, reus of niet. Wel heeft hij gelijk dat ik de geschiedenis van Electrologica onvoldoende ken, en ben afgegaan op eenzijdige informatie. Lang niet alle wetenschappers waren blij met het bedrijf (professor Veltman vond destijds de X8 computer maar niks). Ook heeft hij gelijk dat de uitdrukking barbaren, en de door mij gewekte indruk dat het hier alleen captains of industry geldt, misplaatst is. Ik neem die dan ook terug. Ik beraad mij nog op een passende term voor allen die uit domheid, schraapzucht, overmoed of ideologie, mede schuldig zijn aan de ontreddering van onderwijs, onderzoek, en andere verworvenheden van onze cultuur.

    • Vincent Icke