Indeling links/rechts vertroebelt discussies

Het is moedig van Joop Daalmeijer om in het openbaar te pleiten voor een rechts geluid op televisie (Opinie & Debat, 17 april). Het wordt wel tijd om de begrippen als `links' versus `rechts' en `progressief' versus `conservatief' te herzien of nog beter los te laten, want zij vertroebelen de discussie (alsof er geen linkse conservatieven zijn).

Als ik nieuws lees of tv-discussies volg, denk ik: het is tegenwoordig progressief om rechts te zijn. Links is tegenwoordig behoudend. Argumenten van de PvdA en GroenLinks bijvoorbeeld zijn vaak gebaseerd op de gedachte: nieuw beleid kan niet vanwege bestaande oude afspraken, al of niet op Europees niveau. De links-rechts indeling verhindert ook een wezenlijke discussie over andere zaken dan allochtonen/immigratie, bijvoorbeeld het milieu en de overbevolking.

    • I. van Leeuwen