Hoezo is splitsen van energiebedrijven gezond?

Het artikel `Splitsen energiebedrijven is gezond' maakt bepaald niet duidelijk waarom splitsen van energiebedrijven noodzakelijk is (dus beter voor de kleinverbruiker) en dat het ook nog gezond zou zijn (Opiniepagnia, 27 april). Opwekking van energie (elektriciteit), de koppeling ervan (verhoging van de bedrijfszekerheid), het transport en de distributie is technisch gezien al een aardige klus om te begrijpen. Om maar niet te spreken van de economische aspecten en de wijze waarop de `elektriciteit' nu is geregeld.

De keuze van de kleinverbruiker om zijn `eigen' energiebedrijf te kiezen en zijn groene stroom en per 1 juli 2004 ook zijn niet-groene stroom. En dan straks ook nog (volgens de auteurs van bovengenoemd artikel Crone en de Krom) ,,het uit elkaar halen van de commerciële en monopolistische delen van de elektriciteitsbedrijven''.

Ga er maar aan staan. Grote buitenlandse bedrijven, en we moeten zeker op het vlak van de elektriciteitsvoorziening een beetje Europees denken (denk aan het Europese koppelnet, dat al bestond toen de E.E.G. nog opgericht moest worden (bij wijze van spreken, dan), de Edf (het Franse elektriciteitsbedrijf) maar ook andere buitenlandse bedrijven zullen dat nooit doen. Ja, misschien over 20 jaar als Nederland in elektrisch opzicht opgeslokt is.

In het artikel mis ik ook het punt van de juridische aansprakelijkheid in het geval het misgaat. Een grote stroomonderbreking (storing) heeft grote financiële consequenties. De grote energiebedrijven zullen zich indekken en zich tegen dit risico verzekeren. De netbedrijven, ervan uitgaande dat een splitsing heeft plaatsgevonden, zullen dat niet doen. Maar zij zullen wel moeten betalen. Wat de oorzaak van de storing is (geweest), is in de praktijk vrijwel nooit meer na te gaan, omdat het proces zich binnen milliseconden afspeelt. Men geeft elkaar de schuld. Ik heb ooit uitgerekend dat het dekken van het risico van storingen 2 eurocent/kWh zal bedragen, dus een verhoging van de kWh-prijs met 2 eurocent. Dat was overigens in de situatie dat geen sprake was van splitsing.

    • J.W. Koopman