Gevoelig voor het appèl uit de samenleving

,,De nieuwe rijken, ondernemers die de afgelopen jaren zeer grote vermogens hebben vergaard, raken gevoelig voor het appèl dat de samenleving ook op hen doet.''

Dat zegt Rijkman Groenink, de topman van ABN Amro.

Inkomensmatiging dus ook voor de werkgevers?

Zulke ondernemers geven graag aan cultuur, verklaarde de bankier, tevens voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk Museum. ,,Al weten zij soms niets van cultuur, ze begrijpen wel het belang van een Stedelijk Museum dat aansluiting bij de wereldtop wil houden.''

Zo, nu weet u waar de peer pressure voor de bonussen vandaan komt.

Grote steden mogen van het kabinet aan nieuwe bewoners van achterstandswijken een `inkomenseis' stellen. Dat moet het `absorptievermogen' van die wijken vergroten om de opeenstapeling van illegaliteit, overlast en criminaliteit tegen te gaan.

Zou een variant op die eis iets voor de villawijken zijn? Wie te weinig aan cultuur geeft, komt er niet in? Of maakt dat voor de opeenstapeling van fraude en bedrog onder topmanagers niets uit?

Een duivels dilemma, noemde Wim Kok de keuze voor een sterke verhoging van de beloning voor de ING-top, op wie hij als commissaris toezicht houdt.

Ook heel even gedroomd dat Kok zou zeggen: adel verplicht?

Hij had ,,met de afweging last gehad''. Zwei Seelen wohnen, ach!, in meiner Brust. Of toch één?

Het `veel te royaal' van Zalm over de royale beloning van de KLM-top klonk vergeleken met de zielenpijn van Kok als heldenmoed.

FNV-voorzitter De Waal wil de `kleptocratentax', een vondst van het vakverbond, verlagen: geen 100 maar 75 procent belastingheffing op inkomens boven de half miljoen.

VNO-NCW vindt dat je ook met 75 procent ,,als land een verkeerd signaal afgeeft over hoe wij hier omgaan met toptalent''.

Toptalent, dat soms niets van cultuur weet? Blijkbaar zich nooit afgevraagd hoe de top met het land omgaat?

Laat De Waal een kunst&cultuurbonus voor ondernemers bepleiten.

De Hartstichting heeft haar topman ontslagen. Die weigerde salaris in te leveren na campagnes in de media die de jaloezie van collega's wekten en vrijwilligers opstookten. De middelmaat is tevreden gesteld.

Gelijk had hij. Contract is contract.

De vele extra miljarden die Paars uitgaf aan de collectieve sector zijn terecht: dat wil zeggen uitgegeven aan de bureaucratisering.

U heeft er van uw belastinggeld een hele generatie middelmatige managers voor teruggekregen. Zalm had er later spijt van. Bezuinig ze dan weg!

Paul van Buitenen, de klokkenluider die eens een Europese Commissie vloerde, heeft uitgerekend dat Brussel 6 miljard euro aan fraude besteedt, 22 miljard euro aan ondeugdelijke landbouwuitgaven doet en geld uit zwarte kassen besteedt waarop niemand controle uitoefent. Hij is Europees ambtenaar. De huidige Commissie koerst aan op zijn ontslag. U kunt op 10 juni op hem stemmen.

Als belegger kunt u met een gerust hart uw geld in een Nederlands beleggingsfonds steken. Dat zegt de financiële toezichthouder AFM, die een onderzoek naar de fondsen deed en ernstige tekortkomingen ontdekte. ,,Alles waarvan wij dachten dat het fout kon gaan, is soms ook fout gegaan.'' Namen zijn niet vrijgegeven. Zo'n onderzoek, zo'n uitslag, zo'n conclusie kan alleen in Nederland.

Tien hoveniersbedrijven zijn volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit ook na de bouwfraude doorgegaan met het maken van verboden kartelafspraken en hebben te hoge prijzen berekend.

De banken is door de toezichthouder in totaal 30 miljoen euro boete opgelegd wegens misbruik van hun machtspositie. Zij hebben de Nederlandse winkelier voor diens pintransacties ,,excessieve'' tarieven in rekening gebracht.

Bankiers als winkeldieven.

    • Paul Friese