Flevoland legt poldercultuur vast

Het Nieuw Land Erfgoedcentrum gaat de verhalen van twintig culturele polderpioniers uit Flevoland op schrift stellen. Nooit eerder is vastgelegd hoe het culturele leven in Flevoland is opgebouwd. De eerste bewoners trokken ongeveer vijftig jaar geleden naar de jongste provincie van Nederland, waar toen niet veel meer was dan polderklei, wind en barakken. Het onderzoek moet na tien maanden een boek, een tentoonstelling en een audio-archief hebben opgeleverd. Zo komen de opstarter van twee bibliotheken en de organisator van de eerste Koninginnedag aan bod. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland heeft alle kosten (50.000 euro) van het 'oral history' project op zich genomen.