Europese Unie uitgebreid tot 25 staten

Op diverse plaatsen in Europa is afgelopen nacht om twaalf uur precies de uitbreiding van de Europese Unie gevierd. Vanaf vandaag bestaat de Unie niet langer uit 15 maar uit 25 landen. De regeringsleiders van deze 25 landen beëindigen vanmiddag in de Ierse hoofdstad Dublin met het hijsen van de vlaggen van alle lidstaten de officiële uitbreidingsceremonie.

Met de toetreding van de voormalige Oostbloklanden Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen en de eilanden Cyprus en Malta is het aantal inwoners van de Europese Unie met 75 miljoen gegroeid tot ruim 450 miljoen. De uitbreiding die nu heeft plaatsgevonden, is de grootste uit de 46-jarige geschiedenis van de Unie, waarvan in 1958 de basis werd gelegd door Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg.

Kort na de val van de communistische dictaturen in het Oostblok in 1989 kwam de toetreding van de landen die tot dan toe onder de invloedsfeer van de Sovjet-Unie tot de Europese Unie aan de orde. In 1997 werd formeel het licht op groen gezet. Tegelijkertijd begonnen ook de onderhandelingen met Cyprus en Malta over hun lidmaatschap. De voormalige Oostbloklanden Roemenië en Bulgarije zullen naar verwachting in 2007 zover zijn dat ze kunnen toetreden.

In de nieuwe lidstaten ging om middernacht hun officiële toetreding gepaard het luiden van kerkklokken. Ook was er op veel plaatsen vuurwerk. In Dublin – Ierland fungeert tot 1 juli als voorzitter van de Europese Unie – was gisteravond om negen uur een groot vuurwerk. In de stad zijn grootscheepse veiligheidsmaatregelen genomen om eventuele rellen te voorkomen.

De Poolse president Aleksander Kwasniewski werd vlak voor het hijsen van de Europese vlag in Warschau langdurig uitgefloten door demonstranten. ,,Laten we ondanks hetgeen hier gehoord kan worden onze verdeeldheid te boven komen'', zo reageerde Kwasniewski op het kabaal.

De afgelopen jaren is in de toen nog kandidaat-landen de regelgeving aangepast aan die van de Europese Unie. Voor de meeste nieuwkomers betekent hun lidmaatschap van de Unie dat zij kunnen profiteren van Europese steungelden.

Om het Europa van de 25 landen bestuurbaar te kunnen houden, is een grondwet in de maak, waarin onder meer afspraken staan opgenomen over de bevoegdheden van de diverse Europese instellingen en de stemverdeling tussen de lidstaten. Eind vorig jaar konden de landen het hierover niet eens worden. Ierland, dat momenteel als voorzitter van de Europese Unie fungeert, hoopt dat hierover half juni tijdens de top van regeringsleiders alsnog een akkoord kan worden bereikt.

Uitbreiding EU

Pagina 2 Polen zijn moe

Kunst naar het oosten

Pagina 3 Overzichtskaart

Drielandenpunt Zitau

Monument Boedapest

Pagina 17 Hoofdartikel

Pagina 23 Beleggen in Oost-Europa

Pagina 38 Verdwaald in Europa

Maandblad M

`Polen is echte democratie'

www.nrc.nl/europa

Nieuws en achtergronden