DE VIJFTIGSTE

Dit is het vijftigste nummer van M, het maandblad van NRC Handelsblad, dat sinds maart 2000 elke eerste zaterdag van de maand bij de krant verschijnt. Het was de tijd dat andere Nederlandse kranten wekelijkse magazines het licht lieten zien. Maar een maandblad bij een krant? Dat leidde aanvankelijk, bij redactie én lezers, tot opgetrokken wenkbrauwen. Toch was er over nagedacht.

Ons idee was dat een blad bij een krant meer moest zijn dan een verzameling aardige verhalen in een prettig jasje, iets dat je makkelijker leest dan de onhandig grote krantenpagina's. Dus niet meer van hetzelfde op glanzend papier. Een blad bij een krant moet een wezenlijke aanvulling zijn op de overvloed aan nieuws, achtergronden, kunst en cultuur die de lezer dagelijks geboden krijgt. Waar bestaat die aanvulling dan uit? Afgezien van het aangename uiterlijk biedt een maandblad twee voordelen. Er is ruimte voor onderzoeksverhalen, essays en portretterende interviews die te omvangrijk zijn voor de krant. En voor fotojournalistiek van hoog niveau. Op die twee pijlers is M gebouwd. Voor het maandritme kozen we omdat we het beschikbare budget voor kwaliteit wilden gebruiken en niet voor kwantiteit. En om de lezer die klaagt over teveel informatie niet wekelijks met onze prachtverhalen te vermoeien. Zo ontstond M.

Als u de moeite neemt de 49 covers te bekijken die op de voorkant van dit speciale nummer zijn afgedrukt, dan kunt u zien hoe we de afgelopen vier jaar zijn veranderd. Neem de eerste cover, een prachtige foto van Philip Mechanicus. We zien een vrouwengezicht, van bovenaf gefotografeerd. Daarnaast prijkt een gedicht van Adriaan van Dis. En kijk naar cover nummer 48, ook een portret, van Vladimir Poetin. De fotoserie van Mechanicus had geen aanleiding, ze was gewoon mooi. De aanleiding voor Poetin was zijn aanstaande herverkiezing als president van Rusland. De foto hoorde bij een uitgebreid profiel van Poetin door Coen van Zwol, onze correspondent in Moskou. M is dus actueler en journalistieker geworden. Voor een blad bij een krant is dat noodzakelijk.

Nu is een actueel maandblad geen kleinigheid. Met een lange productietijd en een krant die ons altijd te snel af is, is het zorgvuldig zoeken naar die andere invalshoek, die bijzondere auteur, of dat onderwerp waar nog niemand is opgekomen. Groot voordeel van een maandblad is dat de tijd en de ruimte genomen kan worden om dieper op een onderwerp in te gaan. Of ons dat lukt is aan de lezer ter beoordeling.

Deze vijftigste M is dikker dan normaal. En we namen de gelegenheid te baat om een kleine hervorming door te voeren. Voor het gemak van de lezer staan de maandelijkse rubrieken voortaan op een vaste plek achterin, in het katern M-KORT. U treft daar ook een aantal nieuwe rubrieken aan.

We hopen dat het u bevalt.

Reacties: magazine@nrc.nl