...de krant antwoordt

Deze krant meldde inderdaad de voornaam (niet de achternaam) van de verdachte van de moord, half januari, op het Terracollege, evenals zijn Turkse afkomst.

In deze rubriek schreef de redactie op 24 januari dat die afkomst ,,kan hebben meegespeeld bij het komen tot zijn daad. Zeker is dit niet.'' En verder dat de redactie de opdracht had ook andere mogelijke oorzaken van de moord te onderzoeken.

Enkele dagen na de moord op het Terracollege werd een hoogleraar moderne Turkse geschiedenis aan het woord gelaten, die opperde dat de moord te maken zou kunnen hebben met het Turkse eergevoel. In een ander artikel kwamen medescholieren van de verdachte aan het woord, die meenden dat de moord helemaal niets met zijn afkomst te maken had.

De krant onderzocht ook andere factoren die mogelijk hebben bijgedragen. Zo verscheen een artikel over geweld op school waaruit bleek dat het aantal extreme gevallen van geweld toeneemt en dat de agressie op vmbo-scholen fysieker is dan op bijvoorbeeld een gymnasium. We publiceerden een onthullend artikel over wapenbezit op school. En er verschenen verschillende stukken over de problemen op het vmbo.

Deze week veroordeelde de rechter Murat D. tot vijf jaar gevangenisstraf plus tbs. In de rechtszaal is de afkomst van Murat D. nauwelijks aan de orde geweest, vandaar dat het nu ook in de berichtgeving geen rol meer speelt. Wel brachten deskundigen die hem onderzochten, in de rechtszaal naar voren dat hij te veel trots zou hebben en gemakkelijk te krenken is.

Ook zijn positie in het gezin, als oudste zoon met een vader die er niet was, kwam aan de orde evenals het feit dat zijn ouders verhullend met het afglijden van hun zoon zouden zijn omgegaan.

Je zou dus met terugwerkende kracht kunnen zeggen: de afkomst had in de berichtgeving niet moeten worden gemeld, want in de rechtszaal speelde deze nauwelijks een rol. Alleen konden we dat in januari niet weten en hebben we de plicht de lezer zoveel mogelijk feiten te melden die relevant kunnen zijn.

Het staat nog steeds niet vast dat Murat D.'s grote eergevoel en het feit dat zijn ouders niet ingrepen, niet met zijn afkomst te maken zouden kunnen hebben. Voor het schieten was zijn afkomst niet rechtstreeks van invloed, maar misschien wel voor de problematiek eromheen: de oudste zoon die thuis de rol van gezinshoofd op zich nam, die weinig feedback kreeg van zijn moeder en voor wie straat-school-thuis drie gescheiden werelden waren.

Daarom vind ik ook met terugwerkende kracht dat het juist was de afkomst van Murat D. te melden. Dat neemt niet weg dat de krant vasthoudt aan de regel uit het Stijlboek NRC Handelsblad dat iemands etnische afkomst alleen vermeld wordt als dat voor het bericht van belang is of tot beter begrip dient. Voor het vastellen van die relevantie wordt telkens opnieuw een afweging gemaakt, omdat we niet onnodig willen stigmatiseren.

Als een Marokkaanse chauffeur per ongeluk iemand doodrijdt, is het vermelden van zijn afkomst niet van belang. Net zo min als u in een kort bericht over een overval de zin ,,de overvallers waren vijf donker gekleurde mannen'' behoort aan te treffen.

    • Birgit Donker